Creativity

full of
positivity

Σάββατο
20 Ιουλίου 2024
Search
Close this search box.

Οι γυναίκες σε θέση ευθύνης. Ένα ζήτημα με σταδιακά βήματα εξέλιξης

Σε παλαιότερες εποχές, οι γυναίκες είχαν περιορισμένη πρόσβαση σε θέσεις ευθύνης λόγω πολιτιστικών και κοινωνικών παραδόσεων. Ωστόσο, με την πρόοδο του χρόνου και των κινημάτων για την ισότητα των φύλων, οι δυνατότητες για τις γυναίκες στον επαγγελματικό χώρο έχουν αυξηθεί σημαντικά. Είναι όμως αρκετά ικανοποιητική η κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα;

Σίγουρα όχι. Παρά τις προόδους, η αναλογία των γυναικών σε θέσεις ευθύνης παραμένει χαμηλή σε πολλούς τομείς, όπως η επιχειρηματικότητα, η πολιτική και η επιστημονική έρευνα. Παρόλα αυτά, υπάρχουν πολλές γυναίκες που καταφέρνουν να φτάσουν σε υψηλές θέσεις ευθύνης, αποδεικνύοντας την ικανότητά τους.

Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες όταν προσπαθούν να αναλάβουν θέσεις ευθύνης στον επαγγελματικό χώρο και να εξελιχθούν. Σε πολλές χώρες οι γυναίκες αποτελούν πάνω από το 50% του πληθυσμού όμως ο ανδρικός πληθυσμός συνεχίζει να κατέχει την εξουσία και τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για εξέλιξη.

  • Ανισότητα στις Ευκαιρίες: Σε πολλούς τομείς, οι γυναίκες μπορεί να αντιμετωπίζουν ανισότητα στις ευκαιρίες προαγωγής και αμοιβής σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους.
  • Προκατάληψη και Στερεότυπα: Πολλές φορές, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν προκαταλήψεις και φραγμούς από τους ίδιους τους συναδέλφους τους ή από τους εργοδότες, που μπορεί να περιορίζουν τις ευκαιρίες τους για προαγωγή. Για παράδειγμα ένα συχνό στερεοτυπικό χαρακτηριστικό που προσάπτουν σε μια γυναίκα είχε ότι κατέχεται από καλοσύνη, ευγένεια, ευαισθησία με αποτέλεσμα να θεωρούνται ότι αυτά τα χαρακτηριστικά δεν ¨αρμοζουν¨ σε μια ηγετική θέση σε μια επιχείρηση αλλά σε διαφορετικά επαγγέλματα όπως δασκάλα, κοινωνική λειτουργός και γενικά επαγγέλματα που σχετίζονται μόνο με την κοινωνική προσφορά. Σε αντίθεση έρχονται τα χαρακτηριστικά που σαφέστατα υποτίθεται πως κατέχουν απόλυτα μόνο οι άνδρες όπως πυγμή, αποφασιστικότητα, γενναιότητα και ταιριάζουν απόλυτα σε έναν manager ή διευθυντή.
  • Αντιμετώπιση των Οικογενειακών Υποχρεώσεων: Συχνά, οι γυναίκες φέρουν το μεγαλύτερο μέρος των οικογενειακών υποχρεώσεων, όπως η φροντίδα των παιδιών και η οικογενειακή φροντίδα, που μπορεί να δυσκολεύουν την αφοσίωσή τους στην εργασία ή τη δυνατότητά τους να αναλάβουν θέσεις ευθύνης που απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα.  Ας μην ξεχνάμε ότι πολλές γυναίκες δεν έχουν υποστήριξη έως ότου να πάνε τα παιδιά στο σχολείο ώστε να μπορέσουν να αφιερώσουν τον κατάλληλο χρόνο και στην καριέρα τους.
  • Απουσία Στήριξης και Καθοδήγησης: Οι γυναίκες μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες όταν δεν έχουν πρόσβαση σε στήριξη και καθοδήγηση από μέντορες ή πρότυπα ρόλων που θα μπορούσαν να τις βοηθήσουν στην προώθηση στην καριέρα τους.

Κάθε ζήτημα όμως έχει και την λύση του. Ποιες είναι οι ευκαιρίες που προκύπτουν μέσα από αυτό και ποια είναι η κατάλληλη διαχείριση του ζητήματος για να έρθει η ισορροπία ανάμεσα στα δυο φύλα στις θέσεις ευθύνης;

Προγράμματα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης: Πολλές εταιρείες και οργανισμοί πρέπει να προσφέρουν προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης που στοχεύουν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των γυναικών, επιτρέποντάς τους να αναδείξουν το δυναμικό τους και να προωθηθούν σε θέσεις ευθύνης που έχει ανάγκη η εταιρεία.

Προγράμματα Mentoring: Η συμμετοχή σε προγράμματα μπορεί να παρέχει στις γυναίκες πολύτιμη υποστήριξη, καθοδήγηση και έμπνευση από έμπειρους επαγγελματίες, βοηθώντας τις να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην καριέρα τους.

Δίκτυα Στήριξης: Η συμμετοχή σε δίκτυα στήριξης και επαγγελματικών οργανώσεων μπορεί να παρέχει στις γυναίκες την ευκαιρία να συνδεθούν με άλλες επαγγελματίες, να ανταλλάξουν ιδέες και εμπειρίες και να ενισχύσουν την παρουσία τους στον επαγγελματικό χώρο.

Προωθητικές Πολιτικές: Ορισμένες εταιρείες και κυβερνητικοί φορείς έχουν εφαρμόσει πολιτικές προαγωγής της ισότητας των φύλων και της διαφορετικότητας στον εργασιακό χώρο, προωθώντας τη συμμετοχή και την προώθηση των γυναικών σε θέσεις ευθύνης και την ισότητα των φύλων. Αυτές οι ευκαιρίες μπορούν να δημιουργήσουν ένα πιο ευνοϊκό επαγγελματικό περιβάλλον για τις γυναίκες και να τους παράσχουν τα εργαλεία και τη στήριξη που χρειάζονται για να επιτύχουν στις θέσεις ευθύνης.

Ψυχική ανθεκτικότητα:  Σε ατομικό επίπεδο η κάθε μια μας θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για τα εμπόδια που θα αντιμετωπίσει και να είναι έτοιμη να τα προσπεράσει και να αγωνιστεί προσηλωμένη στον στόχο τηςανεξάρτητα από που προέρχονται. Τα εμπόδια ας είναι η αφορμή να αξιοποιήσουμε την εσωτερική μας δύναμη για να πετύχουμε τον σκοπό μας.

Δημιουργία υποδομών που θα υποστηρίζουν την οικογένεια και τις υποχρεώσεις της έως ότου τα παιδιά πάνε σχολείο ώστε να αποδεσμεύονται οι γυναίκες που θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται. (έτσι και αλλιώς δεν υπάρχει πάντα η δυνατότητα να ¨κρατάει το παιδί ένας παππούς και μία γιαγιά)

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα γυναίκας σε ηγετική θέση που έθεσε τα όρια της ως προς την θέση που κατέκτησε είναι η Faust.  

Ηταν η 28η πρόεδρος του Πανεπιστημίου Harvard και η πρώτη γυναίκα σε αυτή τη θέση σε ολόκληρη την ιστορία του Πανεπιστημίου. Στην τελετή που έγινε για την ανακοίνωση της νέας προεδρίας το 2007, η Faust είπε «Δεν είμαι η γυναίκα Πρόεδρος του Harvard. Είμαι η Πρόεδρος του Harvard».

Με μία φράση που είπε, έγινε απόλυτα κατανοητο ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να θεωρούνται μια «ξεχωριστή κατηγορία». Το φύλο πρέπει να σταματήσει πλεόν να λειτουργεί ως ένας «επιθετικός προσδιορισμός» και να μπαίνει μπροστά από τον ρόλο, κάθε φορά που μια γυναίκα αναλαμβάνει θέση ευθύνης.

Αργυρώ Καθέρη

HRethinking – Ψυχολογία Εργασιακής ενδυνάμωσης