Creativity

full of
positivity

Κυριακή
10 Δεκεμβρίου 2023

“Μάτια που νιώθουν, χέρια που μιλούν” εικαστική έκθεση του Γιώργου Ξηρογιάννη

ΔΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ@VIA ARTΤης Μαρίας Α. Δρακάκη

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής Δήμου Χανίων σχεδίασε και υλοποιεί μια νέα παρέμβαση με καινοτόμο χαρακτήρα στην κοινότητα, με παιδαγωγικό πλαίσιο αναφοράς και πάντα ΔΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ.

Με την  επιστημονική ευθύνη  του Μουσείου Σχολικής Ζωής εγκαινιάζεται  τη Δευτέρα 18 Σεπτέμβρη  μια νέα ενότητα βραχύχρονων εκθέσεων σύγχρονης καλλιτεχνικής φωτογραφίας που  φέρει τον τίτλο  «ΔΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ»  Οι  πρωτότυπες αυτές εκθέσεις θα επιχειρήσουν, συστρατεύοντας  σύγχρονες μουσειολογικές αρχές, τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και το βασικό αξίωμα της ερμηνείας, να αναπτύξουν δημιουργικές γέφυρες ανάμεσα σε τομείς, όπως η υγεία, ο τουρισμός, η επιχειρηματικότητα, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός στην κοινότητα που φαινομενικά είναι στεγανοί. Αλλά επί της ουσίας το ανθρώπινο δυναμικό κάθε τομέα δρα,  εξελίσσεται, προσφέρει  και χαράσσει   το κοινωνικό του  αποτύπωμα του σε κοινό ιστορικό τόπο στη διαχρονία με επίκεντρο τον άνθρωπο…

Η συνέργεια  του Μουσείου Σχολικής Ζωής Δήμου Χανίων με την ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΣΕΠΕΤΗ με αφετηρίες από το έργο του καλλιτέχνη φωτογράφου Γεώργιου Ξηρογιάννη, επιδιώκει να αναδείξει την αναγκαιότητα διατομεακού διαλόγου στην κοινότητα μέσω του πολιτισμού και συγκεκριμένα μέσω  της σύγχρονης καλλιτεχνικής φωτογραφίας, όταν αυτή συνδιαλέγεται γόνιμα με την τοπική ιστορία.

Ο διατομεακός διάλογος με στόχο την συνοχή και την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, έρχεται ως ιδέα και ανάγκη από την πολύχρονη επιμόρφωση του προγράμματος  «ΜΕΛΙΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» και από  το αρχείο της μοναδικής συλλογής του εκπαιδευτικού υλικού του που υπάρχει σε απόλυτη πληρότητα στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και  τεκμηριώνει τη φιλοσοφία του στρατηγικού σχεδιασμού του εθνικού προγράμματος  για τη δεκαετία 1994-2004.

Η τέχνη της φωτογραφίας  λειτουργεί ως φορέας της ιστορικής αλήθειας, αφού αφορμάται από την αντανάκλαση πραγματικών γεγονότων και εξελίσσεται δυναμικά  σε μια εικόνα ζωγραφισμένη στο φως  με τη διαμεσολάβηση του δημιουργού της  μεταφέροντας  παράλληλα διαφορετικά επίπεδα νοημάτων και κοινωνικών λόγων. Η καλλιτεχνική φωτογραφία ιστορικά αναπτύσσεται  με βάση την εμπειρικά αντιληπτή πραγματικότητα και ακτινοβολεί  την αισθητική σημασιολογική  γέφυρα  μεταξύ του καλλιτέχνη και του κοινωνικού γίγνεσθαι.

Στην έκθεση του Γεώργιου Ξηρογιάννη  -George Dryjohn ( Georgios Xirogiannis) «ΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΝΙΩΘΟΥΝ,ΧΕΡΙΑ ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΝ»    το Μουσείο Σχολικής Ζωής θα επιχειρήσει να τεκμηριώσει πώς  μια έκθεση σύγχρονης καλλιτεχνικής φωτογραφίας θα λειτουργήσει συνεκτικά στην κοινότητα, ενεργοποιώντας διαδικασίες  σπουδής διαφορετικών τύπων  ιστορικών πηγών, από το αρχείο της ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΣΕΠΕΤΗ  που συνδέονται τόσο με την ιστορική ταυτότητα  του σημερινού οργανισμού υγείας,  όσο και με την τοπική ιστορία της πόλης των Χανίων.

Στην πρωτότυπη έκθεση  φωτογραφίας και στον καινοτόμο διαοτομεακό διάλογο που ενεργοποιείται ανάμεσα στον τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, τεκμήρια του αρχείου της  Κεντρικής Κλινικής Χανίων  ΑΕ –   Γενική ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΣΕΠΕΤΗ  συσχετίζονται, «αρχειοθετούνται» εκ νέου, επανατοποθετούνται σε νέα σημασιολογικά πλαίσια, δοκιμάζοντας έτσι τα ερμηνευτικά τους όρια, μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας σφαίρας. Πρόθεση του Μουσείου Σχολικής Ζωής να  αναδείξει τη σημασία ή τη βαρύτητα που μπορεί να τους αποδοθεί κάθε φορά, ως καλλιτεχνική παραγωγή, προσωπική ιστορία ή κοινωνική μαρτυρία.

Κάθε μορφής τέχνη διαμορφώνει ένα διάλογο μεταξύ δημιουργού και αποδέκτη συνειδητά, αλλά και ασυνείδητα. Είναι μια εξιστόρηση με μια άλλη γλώσσα, με ένα άλλο μέσο που απελευθερώνει μια διαφορετική ισχύ και αναδεικνύει αξίες και δυνατότητες  με μια «προκλητική πολυσημία», θα ισχυριζόταν κάποιος που δεν είναι καλλιτέχνης.

Με αφετηρίες από τα ανθρωποκεντρικά φωτογραφικά κάδρα του διεισδυτικού στη γλώσσα του σώματος,   καλλιτέχνη Γεώργιου Ξηρογιάννη, ιχνηλατώντας ενδεικτικά τεκμήρια από την ιστορία της Κλινικής Τσεπέτη στον τομέα της Υγείας στην πόλη των Χανίων,  το Μουσείο Σχολικής Ζωής επενδύει στη ρευστή πολλαπλότητα της ερμηνείας, ώστε να αναδείξει αφενός  τη δυναμική νέων τύπων ιστορικών πηγών,  αλλά και να συνδέσει  δια της σύγχρονης τέχνης τον δεδομένο ιστορικό και κοινωνικό χώρο στην πόλη.

Ο διατομεακός διάλογος θέτει ως  πρωταγωνιστές ανθρώπους υπερήλικες, αλλά και νεογέννητα, εκπαιδευτικούς αλλά και γιατρούς, καλλιτέχνες αλλά και επιμελητές,  κάθε άνθρωπο που ενδιαφέρεται να ψηλαφήσει τη σχέση του και τη στάση σου  με τον τόπο του και να εμπνευστεί συμβάλλοντας στην κατανόηση του κενού  μεταξύ παρόντος και παρελθόντος . Τα «μάτια που νιώθουν και τα χέρια που μιλούν» του σήμερα  που ενεργοποίησαν την καλλιτεχνική έκφραση του  δημιουργού Γεώργιου Ξηρογιάννη συναντούν στο πλαίσιο του διατομεακού διαλόγου και της παρούσας έκθεσης σύγχρονης  φωτογραφίας,  τα χέρια των γιατρών της ιστορικής κλινικής  που έφεραν στον κόσμο πολλές ζωές ,το βλέμμα της γιαγιάς ή του παππού,   τα μάτια των γονέων που δάκρυσαν καθώς αντίκρισαν για πρώτη φορά το παιδί τους, το χεράκι του νεογέννητου που σφίχτηκε ενστικτωδώς στα δάχτυλα της μάνας.

Ο Ιστορικός και Θεωρητικός Τέχνης  κ. Γεώργιος Ορφανίδης σημειώνει στον πλούσιο δίγλωσσο  κατάλογο της έκθεσης: «[…] Σ τις φωτογραφίες του Γιώργου Ξηρογιάννη ελλοχεύει  μια βαθύτερη και τεκμηριωμένη πρόθεση του δημιουργού  να αναπλάσει το επιφανειακό και το προφανές   χωρίς όμως να απωλέσει εξ ολοκλήρου τη ρεαλιστική του χροιά , να ανασυνθέσει ένα μοντέλο κοινωνικής αποκωδικοποίησης , συναισθηματικής οπτικής μορφής, με «μάτια που νιώθουν και χέρια που μιλούν» ως εργαλεία χάραξης των νέων επικοινωνιακών προτύπων. ΟΙ φωτογραφίες της έκθεσης λοιπόν ειδικά εν διαλόγω  με την ιστορία και την κοινωνική προσφορά της κλινικής Τσεπέτη, χτυπούν τον κώδωνα του κινδύνου ώστε να μη χαθεί η ύστατη προσπάθεια  όλων μας για στροφή προς τον πρότερο ουμανιστικό πυρήνα των πολιτισμικών  κύκλων που συνθέτουν αυτόν τον κόσμο…»

Ο  Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού  και Οργάνωσης   της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΕ κ. Δημήτρης Κανόνης, σημειώνει επίσης  στον πρόλογο του δίγλωσσου καταλόγου :

«[…]Αξιοποιώντας την ευκαιρία να συμμετέχουμε  σε μια έκθεση σύγχρονης φωτογραφίας και να τη φιλοξενήσουμε  στους χώρους της κλινικής μας και  στο μέλλον,  επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ένα ταξίδι από συναισθήματα και να διασφαλίσουμε για τους ασθενείς μας  πέρα από την ασφάλεια της υγείας τους( διάγνωση-πρόληψη-θεραπεία) την ψυχική τους  εξ-ισορρόπηση με γαλήνη και ελπίδα. Είναι λοιπόν  καιρός με κάθε δυνατό τρόπο να περάσουμε «από το ΖΗΝ στο ΕΥ ΖΗΝ» και είμαστε εδώ για να το παλέψουμε και να το πετύχουμε….»

 Η έκθεση πραγματοποιείται με την επιστημονική ευθύνη του Μουσείου Σχολικής Ζωής  σε συνδιοργάνωση του Δήμου Χανίων και της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ  με την Κεντρική Κλινική Χανίων ΑΕ  – Γενική Κλινική Τσεπέτη στο Μεγάλο Αρσενάλι . Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα  18/9 ώρα 19.30 στο Μεγάλο Αρσενάλι και η έκθεση  θα διαρκέσει από 18  έως 27  Σεπτέμβρη 2023.  Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν ενδιαφέρουσες παράλληλες δράσεις και θα προσφερθούν  ανοικτά βιωματικά εργαστήρια τοπικής ιστορίας, τα δημοφιλή «ερμηνευτικά μονοπάτια»,  (που σχεδιάζονται ειδικά για κάθε έκθεση σύγχρονης τέχνης που υποστηρίζεται επιστημονικά από το Μουσείο Σχολικής Ζωής Δήμου Χανίων, βλ. σχετικό πεδίο στον  ιστότοπο του Μουσείου Σχολικής Ζωής Δήμου Χανίων https://school-life.gr/ermineytika-monopatia/  )

Τα αντικείμενα , σφραγίδες αρχειακές,  βιβλίο μητρώου γεννήσεων, οπτικά ντοκουμέντα, το βραχιόλι γέννησης του πρώτου παιδιού από το πλούσιο αρχείο της Κλινικής Τσεπέτη  που θα πλαισιώσουν την έκθεση ,  θα εισάγουν τους συμμετέχοντες  στα «ερμηνευτικά μονοπάτια»  (που σχεδιάστηκαν και θα  προσφερθούν ελεύθερα σε διάφορες ομάδες κοινού, από την επιμελήτρια του Μουσείου)  στον σημαντικό  ρόλο των Μουσείων  στη διαμόρφωση της ιστορικής νοοτροπίας στις σύγχρονες κοινωνίες. Επιπλέον θα φέρουν στον κύκλο της ομάδας  τη διαπραγμάτευση της διαχείρισης των ιστορικών πηγών στην σπουδή της τοπικής ιστορίας, μέσα από την εκθεσιακή αφήγηση της σύγχρονης τέχνης της καλλιτεχνικής φωτογραφίας. Σκοπός κομβικός για τους συμμετέχοντες,  η άσκηση στην αναζήτηση των ιστορικών πηγών , η εξοικείωση με την τυπολογία  τους, η ανάγνωση και η επεξεργασία τους, η διατύπωση συμπερασμάτων για το ιστορικό ερώτημα που τέθηκε.

Την επιμέλεια της έκθεσης έχουν η επιμελήτρια του Μουσείου Σχολικής Ζωής Δήμου Χανίων, Παιδαγωγός , Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Δρακάκη Μαρία   και ο Γεώργιος Ορφανίδης Ιστορικός και Θεωρητικός Τέχνης 

 Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την ενεργητική  σας απόκριση και αυτόν τον καινοτόμο  βηματισμό του Μουσείου Σχολικής Ζωής Δήμου Χανίων  που διαμεσολαβεί  στην κοινότητα για μια διαφορετική σπουδή της τοπικής ιστορίας, με μια αιφνίδια συνέργεια και έναν πρωτότυπο διάλογο.  Τη Δευτέρα 18  Σεπτέμβρη στο Μεγάλο Αρσενάλι  Ώρα εγκαινίων 19.30 Ευχαριστούμε πολύ τους συνδιοργανωτές και όλους όσοι συνέβαλαν στον να γίνει η ιδέα έργο!

  Για τις ώρες λειτουργίας  και τη συμμετοχή στα εργαστήρια, αλλά και για τις παράλληλες δράσεις επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Μουσείου Σχολικής Ζωής   www.school-life.gr

“Οι φωτογραφίες που πλαισιώνουν το άρθρο είναι  ενδεικτικά έργα τέχνης του καλλιτέχνη Γεώργιου Ξηρογιάννη (γνωστού ως George DryJohn) που θα παρουσιαστούν στον εκθεσιακό χώρο. ✔

Περισσότερες Πληροφορίες :

https://heyzine.com/flip-book/f7ac7f6ea4.html?fbclid=IwAR3V6QilJNgd-9TWs29wEdCC7JDbRWTBfSNXdnCU6ib_at-D4BVda6D0TAE#page/46