Creativity

full of
positivity

Κυριακή
3 Δεκεμβρίου 2023

Το πολυδιάστατο ερωτηματολόγιο προσωπικότητας MMPI®-2

Τo  κορυφαίο τεστ που χρησιμοποιεί και η NASA για το προσωπικό και τους αστροναύτες της
1989-2023 είναι 30 χρόνια το εγκυρότερο εργαλείο αξιολόγησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς στον κόσμο με περισσότερες από 3000 επιστημονικές δημοσιεύσεις. Το Πολυδιάστατο Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας της Μινεσότα-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2)ΜΜPI-2  είναι το περισσότερο χρησιμοποιούμενο και πιο διερευνηθέν ψυχομετρικό τεστ, το οποίο έχει την δυνατότητα αξιολόγησης 120 δεικτών προσωπικότητας.

Το τεστ προσωπικότητας MMPI®-2 χρησιμοποιείται για ψυχολογική αξιολόγηση, αξιολόγηση συμπτωμάτων κοινωνικής και προσωπικής δυσλειτουργίας-Πρόληψη, διαμόρφωση διαγνώσεων -σχεδιασμό στρατηγικών αποτελεσματικής θεραπείας, διάγνωση ψυχοπαθολογίας, αναγνώριση  κρίσιμων ψυχολογικοί παράγοντες στην επιλογή, προσωπικού για θέσεις επικινδυνότητας ή ασφαλείας, στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας, στη συμβουλευτική γάμου και οικογένειας και σε δικαστικά πλαίσια, κατόπιν αιτήματος κάποιου εκ των εμπλεκόμενων.

Κάποια από τα  χαρακτηριστικά που μετρώνται, Κποχονδρίαση – Κατάθλιψη – Υστερία – Ψυχοπαθητική απόκλιση – Ταύτιση με το φύλο – Παράνοια – Αγχώδεις αντιδράσει – Σχιζοφρένεια – Υπομανία – Κοινωνική εσωστρέφεια – Σωματικές Ενοχλήσεις – Χαμηλό Επίπεδο Θετικών Συναισθημάτων – Κυνισμός – Ιδέες Καταδίωξης – Αντικοινωνική Συμπεριφορά – Μισανθρωπικές Πεποιθήσεις – Αντικοινωνικές Τάσεις – Ανυπομονησία – Ανταγωνιστικό κίνητρο – Χαμηλή Αυτοεκτίμηση – Αυτό-αμφισβήτηση – Υποτακτικότητα – Εσωστρέφεια – Συστολή – Εκρηκτική Συμπεριφορά – Ικανότητα εργασίας με άλλους – Άγχος – Απώθηση – Ισχύς του Εγώ – Κυριαρχία – Κοινωνική Ευθύνη – Διαταραχή Μετα- Τραυματικού Στρες (PTSD) – Κλίμακα Συζυγικού Άγχους – Εχθρότητα – Υπερ- Ελεγχόμενη Εχθρότητα – Κλίμακα Αλκοολισμού του MacAndrew – Κλίμακα Λανθάνουσας Εξάρτησης – Κλίμακες Ρόλου του Φύλου – Επιθετικότητα – Ψύχωση – Έλλειψη Κινήτρων – Οικογενειακα προβλήματα – Οικογενειακή Ασυμφωνία – Προβλήματα στην εργασία – Δείκτες αρνηστικής  στάσης απέναντι στη θεραπεία – Χαμηλά Κίνητρα – Ανικανότητα Αυτοαποκάλυψη – Θυμός – Συναισθηματική αστάθεια.

Έχεις την περιέργεια να μάθεις τι λέει για εσένα;

Σημαντικοί παράγοντες τους οποίους διασφαλίζει το MMPI-2 είναι οι εξής: Είναι εύκολο στη χορήγηση. Χορηγείται με χαρτί και μολύβι ή μέσω υπολογιστή, για τη συμπλήρωσή του αρκεί επίπεδο αποφοίτου υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι απαντήσεις είναι επιλογής ΑΛΗΘΕΙΑ ή ΛΑΘΟΣ. Η βαθμολόγησή του και η παραγωγή αποτελεσμάτων γίνονται αυτόματα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, εξασφαλίζοντας έτσι την εγκυρότητα της διαδικασίας. Είναι αντικειμενικό στη δομή, οπότε τα συμπεράσματα βασίζονται σε δικαιολογήσιμα κριτήρια και όχι σε διαδικασίες που έχουν ερμηνευθεί βάσει κλινικών εντυπώσεων. Είναι δίκαιο προς όλος τους εξεταζόμενους, γεγονός με ιδιαίτερη σημασία, καθώς χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συναισθηματικής σταθερότητας. Εγκυρότατο τόσο σε σχέση με την πρόβλεψη προβλημάτων ψυχικής υγείας και προσωπικότητας, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την εργασία  όσο και σε υγιείς πληθυσμούς. H χορήγηση του τεστ και η επεξεργασία των αποτελεσμάτων γίνεται από πιστοποιημένο συνεργάτη της Ison Psychometrica. 10 δείκτες εγκυρότητας-ασφαλείας, δηλαδή ερωτήσεις που μετρούν διάφορους τρόπους παραποίησης της πραγματικής του εικόνας που μπορεί να κάνει ηθελημένα ή αθέλητα ο ερωτώμενος.

Υπάρχουν διάφορα ψυχομετρικά εργαλεία για την αξιολόγηση νοητικών ικανοτήτων αλλά, κανένα εξ’ αυτών όπως το  (MMPI-2) δεν αξιολογεί εν τω συνόλω τους παράγοντες όπως:  Αυτοκτονικός ιδεασμός – Παράξενη διανόηση – Εκρηκτική συμπεριφορά – Δυσλειτουργικά αρνητικά συναισθήματα – Κοινωνική ευθύνη – Διόγκωση του Εγώ – Έλλειψη ορίων – Παρεκκλίνουσες εμπειρίες – Προδιάθεση για εξάρτηση από ουσίες – Αυτό-αποξένωση – Διαπροσωπική καχυποψία – Κοινωνικές δυνατότητες.

Η αυτογνωσία και η διάθεση για βελτίωση έτσι ώστε να φτάσουμε στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας αποτέλεί το σημαντικότερο βήμα για να πάρουμε περισσότερες χαρές από την προσωπική μας ζωή και την εργασία

Παπαδάκη Χρυσή

MSc Ψυχολόγος, Πιστοποιημένη Συνεργάτης της Ison Psychometrica