Creativity

full of
positivity

Πέμπτη
7 Δεκεμβρίου 2023

“Κι όμως θέλουμε το ίδιο” Νικόλας Ουρανός

𝝨𝝪𝝢𝝚𝝢𝝩𝝚𝝪𝝣𝝜 𝝡𝝚 𝝖𝝫𝝤𝝦𝝡𝝜 𝝩𝝤 𝝢𝝚𝝤 𝝗𝝞𝝗𝝠𝝞𝝤 “𝝟𝝞 𝝤𝝡𝝮𝝨 𝝝𝝚𝝠𝝤𝝪𝝡𝝚 𝝩𝝤 𝝞𝝙𝝞𝝤”

𝝡𝝴 𝞃𝝾 𝝸𝝳𝝸𝝰ί𝞃𝝴𝞀𝝾 𝞂𝞃𝞄𝝺 𝞃𝝾𝞄 𝝹𝝰𝝸 𝞃𝝶 𝝻𝝴𝞃𝝰𝝳𝝾𝞃𝝸𝝹ό𝞃𝝶𝞃ά 𝞃𝝾𝞄 𝞂𝝰𝝼 𝝾𝝻𝝸𝝺𝝶𝞃ής, 𝝴𝝹𝝿𝝰𝝸𝝳𝝴𝞄𝞃ής 𝝹𝝰𝝸 𝞂𝞄𝝲𝝲𝞀𝝰𝞅έ𝝰ς έ𝞆𝝴𝝸 𝞂𝞃𝝾 𝝴𝝼𝝴𝞀𝝲𝝶𝞃𝝸𝝹ό 𝞃𝝾𝞄 𝝳𝝴𝝹ά𝝳𝝴ς 𝗼𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲 𝝹𝝰𝝸 𝗹𝗶𝘃𝗲 𝘄𝗼𝗿𝗸𝘀𝗵𝗼𝗽𝘀, 𝞂𝝴𝝻𝝸𝝼ά𝞀𝝸𝝰, 𝝾𝝺𝝾𝝹𝝺𝝶𝞀𝞈𝝻έ𝝼𝝴ς 𝝿𝝴𝞀𝝸𝝾𝝳𝝴ί𝝴ς 𝝿𝝰𝞀𝝾𝞄𝞂𝝸ά𝞂𝝴𝞈𝝼 𝞂𝝴 𝝚𝝺𝝺ά𝝳𝝰, 𝝟ύ𝝿𝞀𝝾, 𝝖𝝻𝝴𝞀𝝸𝝹ή, 𝝡𝝰𝝺𝝰𝝸𝞂ί𝝰 𝝹𝝰𝝸 𝝨𝝸𝝲𝝹𝝰𝝿𝝾ύ𝞀𝝶. O Nikolas Ouranos έ𝞆𝝴𝝸 𝝿𝝴𝞀ά𝞂𝝴𝝸 𝝰𝝿ό ό𝝺𝝰 𝞃𝝰 𝞃𝝶𝝺𝝴𝝾𝝿𝞃𝝸𝝹ά 𝝹𝝰𝝼ά𝝺𝝸𝝰 𝞂𝝴 𝝚𝝺𝝺ά𝝳𝝰 𝝹𝝰𝝸 𝝟ύ𝝿𝞀𝝾 𝝻𝝸𝝺ώ𝝼𝞃𝝰ς 𝝲𝝸𝝰 𝞃𝝾𝝼 𝝴𝝰𝞄𝞃ό 𝝻𝝰ς 𝝿𝝾𝞄 𝝿𝝴𝞀𝝸𝝻έ𝝼𝝴𝝸 𝝹𝝰𝞀𝞃𝝴𝞀𝝸𝝹ά 𝝼𝝰 𝝱𝝲ά𝝺𝝴𝝸 𝞃𝝶𝝼 𝝹𝝰𝝺ή 𝞃𝝾𝞄 𝞃𝝶𝝼 𝝿𝝺𝝴𝞄𝞀ά 𝝹𝝰𝝸 𝝲𝝸𝝰 𝞃𝝾 𝝿𝞈ς 𝝼𝝰 𝝰𝝼𝞃𝝸𝝻𝝴𝞃𝞈𝝿ί𝞂𝝾𝞄𝝻𝝴 𝞃𝝸ς 𝝰𝝼𝝰𝝿𝝾𝝳𝝸ές 𝞂𝞃𝝶 𝝵𝞈ή, ό𝝿𝝾𝝸𝝰ς 𝝻𝝾𝞀𝞅ής 𝝹𝝸 𝝰𝝼 𝝴ί𝝼𝝰𝝸 𝝰𝞄𝞃ές. 𝝡𝝴 𝞃𝝶𝝼 𝝹𝞄𝝹𝝺𝝾𝞅𝝾𝞀ί𝝰 𝝹𝝰𝝸 𝝿𝝰𝞀𝝾𝞄𝞂ί𝝰𝞂𝝶 𝞂𝞃𝝶𝝼 𝝟𝞀ή𝞃𝝶 𝞃𝝾𝞄 𝝼έ𝝾𝞄 𝞃𝝾𝞄 𝝱𝝸𝝱𝝺ί𝝾𝞄 «𝝟𝝸 ό𝝻𝞈ς 𝝷έ𝝺𝝾𝞄𝝻𝝴 𝞃𝝾 ί𝝳𝝸𝝾» 𝞂𝞄𝝼𝝰𝝼𝞃𝝶𝝷ή𝝹𝝰𝝻𝝴 𝝰𝝿ό 𝝹𝝾𝝼𝞃ά 𝞂𝝴 𝝻ί𝝰 𝝴𝝹 𝝱𝝰𝝷έ𝞈𝝼 𝞂𝞄𝝼έ𝝼𝞃𝝴𝞄𝝽𝝶.

𝝘𝝸𝝰 𝝼𝝰 𝝱𝞀𝝴𝝸 𝝾 𝝹ό𝞂𝝻𝝾ς 𝞃𝝰 𝝴𝞀𝝴𝝷ί𝞂𝝻𝝰𝞃𝝰 𝝿𝝾𝞄 𝝷𝝰 𝞃𝝾𝞄ς έ𝝹𝝰𝝼𝝰𝝼 𝝼𝝰 𝝱𝞀𝝾𝞄𝝼 𝞃𝝸ς 𝝰𝝺ή𝝷𝝴𝝸𝝴ς 𝞃𝝾𝞄ς 𝝽𝝴𝝹𝝸𝝼ή𝞂𝝰𝞃𝝴 𝝼𝝰 𝝲𝞀ά𝞅𝝴𝞃𝝴 𝝱𝝸𝝱𝝺ί𝝰;

Επειδή πιστεύω ότι λειτουργεί με ένα τρόπο πολύ θεραπευτικό η συγγραφή ενός βιβλίου ή μίας ποιητικής συλλογής για τον/την συγγραφέα, βρίσκει θα λέγαμε ένα βήμα να εκφραστεί, να «καθαρίσει» ψυχικά μέσα από τις αλήθειες που αναζητεί και εκφράζει. Όλοι ψάχνουμε τις αλήθειες μας, συγγραφείς και αναγνώστες. Στο επίπεδο της αυτοβελτίωσης μέσα από τα βιβλία μου ήθελα να είναι όσο περισσότερο υποστηρικτική αφού πιστεύω παράλληλα αρκετά στην προσφορά και στη συνεργασία αλλά και στην επικοινωνία των ανθρώπων. Έτσι αποφάσισα τις αποτυχίες μου, τα βιώματα μου να τα εκφράσω μέσα από τα βιβλία μου μήπως και βρουν παράλληλα τις δικές τους αλήθειες κι άλλοι άνθρωποι. Βέβαια να συμπληρώσω εδώ ότι είμαι της άποψης ότι ο κάθε δάσκαλος πρέπει να έχει δάσκαλο. Όταν ο μαθητής είναι έτοιμος τότε εμφανίζεται και ο δάσκαλος. Αυτό. Ποτέ δεν είμαστε απόλυτα έτοιμοι αλλά υπάρχει μία ψυχική ετοιμότητα που περιμένει να κάνει την εμφάνισή της.

𝝥ό𝞃𝝴 𝝴ί𝝼𝝰𝝸 𝝿𝝾𝞄 𝝻𝝿𝝰ί𝝼𝝴𝝸 𝝹ά𝝿𝝾𝝸𝝾ς 𝞂𝝴 𝝹𝝰𝞃ά𝞂𝞃𝝰𝞂𝝶 𝝰𝞄𝞃𝝾𝝱𝝴𝝺𝞃ί𝞈𝞂𝝶ς 𝝿𝝸𝞂𝞃𝝴ύ𝝴𝞃𝝰𝝸;

Προφανώς και όταν έχει φάει κάποια «χαστούκια» στη ζωή του και κάνει απανωτές λάθος επιλογές. Εκεί αρχίζει και ξεκινάει η διαχείριση των αποτυχιών και πολλών πραγμάτων συγχρόνως που μας πόνεσαν περισσότερο στη ζωή. Δεν ξυπνάει να ξέρετε κάποιος ένα πρωί και λέει τώρα θα μπω σε mood αυτοβελτίωσης, συμβαίνει όταν δεν σου αρέσει η ζωή σου. Τόσο απλά. Είναι οι στιγμές εκείνες να το πω πιο απλά που δεν εκτιμάμε όλα αυτά που περνάνε απ τα χέρια μας και αρχίζουν οι λάθος επιλογές στα πάντα. Κάπου εκεί πρέπει να το δεις αλλιώς. Όταν ξεκίνησα την φάση της αυτοβελτίωσης μου έγινε όταν άρχιζα να κλαίω, να πηγαίνουν όλα στραβά, να είμαι στα πατώματα γενικά και ξεκίνησα να θεραπεύομαι και να νιώθω καλύτερα προσπαθώντας να απολαύσω τις πιο μικρές καθημερινές δραστηριότητες στη ζωή μου.

𝝥𝞈ς 𝝹𝝰𝞃𝝰𝝺ά𝝱𝝰𝞃𝝴 ό𝞃𝝸 𝝿𝞀έ𝝿𝝴𝝸 𝝼𝝰 𝝰𝝺𝝺ά𝝽𝝴𝞃𝝴 𝝹ά𝞃𝝸 𝞂𝞃𝝶 𝝵𝞈ή 𝞂𝝰ς;

Όταν δεν μπορείς να διαχειριστείς πράγματα που σε πονάνε πολύ μετά καταλαβαίνεις ότι κάτι πρέπει να κάνεις. Ένα διαζύγιο, μία απόλυση από μεγάλη πολυεθνική εταιρία και μία χρεωκοπία αρκούσαν για αλλαγή. Οι επιλογές λάθος, ο επιφανειακός τρόπος προσέγγισης της ζωής επίσης, χωρίς να μπορώ τελικά να εκτιμήσω τα πράγματα που περνούσαν απ τα χέρια μου. Είμαι ένας άνθρωπος που έχει σπουδάσει στο οικονομικό Πανεπιστήμιο, έχω δουλέψει σε μεγάλες πολυεθνικές και πέρασαν πάρα πολλά χρήματα απ τα χέρια μου. Κάτι έπρεπε να κάνω.

𝝩𝝸 𝝴ί𝝼𝝰𝝸 𝝰𝞄𝞃ό 𝝿𝝾𝞄 𝝻𝝴 𝝳ύ𝝾 𝝺έ𝝽𝝴𝝸ς 𝝷𝝰 𝝺έ𝝲𝝰𝞃𝝴 ό𝞃𝝸 𝞆𝝰𝞀𝝰𝝹𝞃𝝶𝞀ί𝝵𝝴𝝸 𝝴𝞂άς 𝝹𝝰𝝸 ό𝝺𝝾𝞄ς ό𝞂𝝾𝝸 𝝻𝝿𝝰ί𝝼𝝾𝞄𝝼 𝞂𝝴 𝝹𝝰𝞃ά𝞂𝞃𝝰𝞂𝝶 𝝰𝞄𝞃𝝾𝝱𝝴𝝺𝞃ί𝞈𝞂𝝶ς;

Παλιά, και θα καταλάβετε τι εννοώ, θέλαμε να έχουμε για να είμαστε, ενώ πλέον ισχύει το είμαστε καλά για να έχουμε. Μεγάλη κουβέντα και χαίρομαι πολύ που κι εγώ αλλά και οι μαθητές μου δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Τίποτα λιγότερο τίποτα περισσότερο από αυτό.

𝝥𝝾𝝸𝝰 𝝰𝝹𝞀𝝸𝝱ώς 𝝴ί𝝼𝝰𝝸 𝝶 𝝻έ𝝷𝝾𝝳𝝾ς 𝞃𝝾𝞄 𝗹𝗶𝗳𝗲 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴, 𝝻𝝴 𝝰𝝿𝝺ά 𝝺ό𝝲𝝸𝝰;

To Life Coaching εστιάζει στο τώρα. Ξεκινάει με την παραδοχή ότι είμαι υπεύθυνος 100% για τα αποτελέσματά μου κι αν δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτά πρέπει να αλλάξω εγώ΄ για να αλλάξουν τα πράγματα. Είναι μία μέθοδος που έχει τις ρίζες της στον Σωκράτη, με πολλές βελτιώσεις πλέον στη σημερινή εποχή από κυρίως αμερικάνικες πρακτικές και τοποθετήσεις αλλά και προσέγγιση. Πιστεύει στην αλήθεια και στην δύναμη που έχει ο κάθε άνθρωπος μέσα του η οποία αρχίζει να προκύπτει όταν αναλαμβάνει ατομική ευθύνη για τα αποτελέσματα της ζωής του. Όταν λοιπόν μέσω του life coaching σταματήσουμε να βλέπουμε ότι μας φταίνε οι άλλοι κι αναλάβουμε τις ευθύνες των πράξεων μας τότε έχει αρχίσει ήδη να αλλάζει η ζωή μας. Είτε η αλλαγή είναι οικογενειακή, είτε επαγγελματική είτε ακόμα σεξουαλική.

𝝥𝝸𝞂𝞃𝝴ύ𝝴𝞃𝝴 𝞂𝞃𝝶 𝞅𝞀ά𝞂𝝶 𝝴ί𝝻𝝰𝞂𝞃𝝴 𝝾𝝸 𝝴𝝿𝝸𝝺𝝾𝝲ές 𝝻𝝰ς; 𝝟𝝸 𝝰𝝼 𝝼𝝰𝝸, 𝞃𝝸 𝞆𝞀𝝴𝝸ά𝝵𝝴𝞃𝝰𝝸 𝝲𝝸𝝰 𝝼𝝰 𝝻𝝶𝝼 𝝹ά𝝼𝝾𝞄𝝻𝝴 𝝻𝝾𝝼ί𝝻𝞈ς 𝝺ά𝝷𝝾ς 𝝴𝝿𝝸𝝺𝝾𝝲ές;

Φυσικά και είμαστε το άθροισμα των επιλογών μας όσο κι ας δεν μας αρέσει. Χρειάζεται οι επιλογές που θα κάνουμε να είναι συνδεδεμένες με το ανώτερο κομμάτι του εαυτού μας. Πολλές φορές όταν ζηλεύουμε, όταν θυμώνουμε, όταν χάνουμε την ψυχραιμία μας ή όταν μας κατηγορούν εκείνη τη στιγμή ακριβώς έχουμε συνδεθεί με τον κατώτερο εαυτό μας άρα και οι επιλογές μας είναι οι λάθος. Άρα πριν κάνουμε μία νέα επιλογή, όποια κι αν είναι αυτή να αναρωτηθούμε για ποιο λόγο θέλω να κάνω κάτι και αυτόματα θα γίνει πιο ξεκάθαρη η πρόθεση της επόμενης επιλογής μου.

𝝡𝝰ς 𝝴𝝻𝝿𝝾𝝳ί𝝵𝝾𝞄𝝼 𝝾𝝸 𝝿𝞀𝝾𝝹𝝰𝞃𝝰𝝺ή𝞇𝝴𝝸ς 𝝼𝝰 𝝹ά𝝼𝝾𝞄𝝻𝝴 𝝿𝞀ά𝝲𝝻𝝰𝞃𝝰 𝝲𝝸𝝰 𝞃𝝾𝝼 𝝴𝝰𝞄𝞃ό 𝝻𝝰ς 𝝿𝝾𝞄 𝝷𝝰 𝝻𝝰ς 𝝹ά𝝼𝝴𝝸 𝝹𝝰𝝺ύ𝞃𝝴𝞀𝝾𝞄ς;

Μ αρέσει να λέω ότι οι προκαταλήψεις και οι πεποιθήσεις είναι σαν σκουριασμένες πρόκες που δεν μπορούμε να τις βγάλουμε από τη σανίδα της συνείδησής μας. Δεν είμαστε λειτουργικοί και πρέπει να φύγουνε αυτές οι «πρόκες αλλά δεν είναι και εύκολο αυτό. Χρειάζεται μία ανώτερη δύναμη, ένα βιβλίο, μία παρέα ενός καλού φίλου που μόνο καλά μπορούν να μας κάνουν. Είναι καλές επιρροές και μπορούν να μας παραδειγματίσουν και να μας τραβήξουν προς τα πάνω για να δούμε και το περιβάλλον μας, να μην σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας.

𝝥𝞈ς 𝝱𝝲ή𝝹𝝴 𝝾 𝞃ί𝞃𝝺𝝾ς 𝞃𝝾𝞄 𝝼έ𝝾𝞄 𝞂𝝰ς 𝝱𝝸𝝱𝝺ί𝝾𝞄 «𝝟𝝸 ό𝝻𝞈ς 𝝷έ𝝺𝝾𝞄𝝻𝝴 𝞃𝝾 ί𝝳𝝸𝝾» ;

Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκα να βγάλω τον τίτλο. Είχα δεσμευτεί με τον εαυτό μου να μην βγάλω τον τίτλο αν δεν τελειώσω πρώτα τη συγγραφή του βιβλίου. Όσο χρόνο καταναλώνω στον πρόλογο και στον επίλογο σε ένα βιβλίο μου άλλο τόσο χρόνο καταναλώνω και στο υπόλοιπο. Είναι ένα πολύ καλά δουλεμένο βιβλίο με πέντε μυστικά / βήματα που αποτυπώνει το χτίσιμο της σχέση με το άλλο μας ολόκληρο κι όχι το μισό. Βλέποντας λοιπόν αυτούς τους δεκαπέντε ενδιάμεσους τίτλους των κεφαλαίων, ο επίλογος είχε την επικεφαλίδα «Κι όμως θέλουμε το ίδιο». Μου άρεσε πολύ σαν φιλοσοφία και σαν μήνυμα. Όσο διαφορετικοί φαινόμαστε οι άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες κατά πολύ βάθος θέλουμε το ίδιο τελικά. Αν και η αρχή μπορεί να έχει διαφορετική προσέγγιση σχεδόν πάντα. Θέλουμε να περπατήσουμε την ίδια διαδρομή, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όλοι θέλουμε ένα χάδι, έναν καλό λόγο, ένα κομπλιμάν, μία αγκαλιά, ένα φιλί.

𝝥𝞀𝝾𝞅𝝰𝝼ώς 𝝰𝝼 𝞂𝝰ς 𝞀𝞈𝞃ή𝞂𝝾𝞄𝝻𝝴 𝝰𝝼 𝞄𝝿ά𝞀𝞆𝝴𝝸 𝞃𝝾 ά𝝺𝝺𝝾 𝝻𝝰ς 𝝻𝝸𝞂ό 𝝷𝝰 𝝻𝝰ς 𝝿𝝴ί𝞃𝝴 ό𝞆𝝸. 𝝥𝝾𝞄 𝞂𝝶𝝻𝝰ί𝝼𝝴𝝸 𝞃𝝸;

Υπάρχει το άλλο μας μισό αλλά όχι με τα αποτελέσματα που θέλουμε ή που έχουμε στο μυαλό μας. Παίρνουμε ένα άλλο μισό στην αναζήτησή μας και καταναλώνουμε γρήγορα τα μισά μας τελειώνοντας πολύ γρήγορα τη σχέση. Είναι σαν να εμφανίζονται δύο ομάδες να παίξουν ένα ματς και μετά το πρώτο ημίχρονο εξαφανίζονται, δεν υπάρχει συνέχεια στο ματς (γέλια). Είναι σαν αυτό που λέμε άλλον γνώρισα κι άλλον βλέπω αργότερα στη σχέση. Ζητάω ένα άλλο μισό με τα κριτήρια αυτών που μου λείπουν, που δεν είμαι εγώ. Άρα όταν έρχεται κάποιος που δεν είμαι εγώ μετά δεν αναγνωρίζω ότι είναι αυτό που ζήτησα. Εκεί έγκειται το μεγάλο μπέρδεμα που κάνουμε και ξεκινάνε οι παρεξηγήσεις.

𝝨𝝴 𝞃𝝸 𝝳𝝸𝝰𝞅έ𝞀𝝴𝝸 𝞃𝝾 𝗹𝗶𝗳𝗲 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴 𝝰𝝿ό 𝞃𝝾𝝼 𝞇𝞄𝞆𝝾𝝺ό𝝲𝝾;

Ένας Life Coach ποτέ δεν θα σου πει τι να κάνεις. Δουλεύει με τη μέθοδο την δυναμικών ερωτήσεων, βγάζεις την αλήθεια μέσα από τους μαθητές σου. Δεν χρειάζεται να σου πει τι να κάνεις αρκεί να καταφέρει να βγάλει στην επιφάνεια την αλήθεια που κρύβεις και δεν το ξέρεις, ή δεν θες να παραδεχτείς. Και εστιάζει στο να καταφέρει να σε κάνει να την βγάλεις μόνο σου. Ενώ ο ψυχολόγος παίρνει θέση στο πρόβλημα σου, σου λέει τι να κάνεις, εντελώς διαφορετικό. Δεν είναι λάθος απλά είναι η διαφορά των δύο μεθόδων.

𝝥ό𝞂𝝾 𝝴ύ𝝹𝝾𝝺𝝾 𝝴ί𝝼𝝰𝝸 𝝼𝝰 𝝹𝝸𝝼𝝶𝞃𝝾𝝿𝝾𝝸ή𝞂𝝴𝞃𝝴 𝝰𝞄𝞃𝝾ύς 𝝿𝝾𝞄 𝞂𝝰ς 𝝴𝝿𝝸𝝺έ𝝲𝝾𝞄𝝼 𝝲𝝸𝝰 𝝼𝝰 𝝿𝝴𝞃ύ𝞆𝝾𝞄𝝼 𝞃𝝾𝞄ς 𝞂𝞃ό𝞆𝝾𝞄ς 𝞃𝝾𝞄ς;

Μπαίνοντας κάποιος σε έναν χώρο για να ξεκινήσει το κομμάτι της αυτοβελτίωσης δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα δει πτυχία στους τοίχους και έτοιμους τρόπους για να βγει σε ένα μονοπάτι που θα τον κάνει να νιώσει καλύτερα. Μέσα από τον αγώνα της δικής μου αυτοβελτίωσης καλό είναι να εμπνέεσαι και να εμπνέεις. Είναι καλό να εμπνέομαι κι εγώ από αυτούς αν και είμαι σε διαφορετικό επίπεδο που μπορώ να τους δυναμώσω και να τους βοηθήσω περισσότερο από ότι φαντάζονται.

𝝥𝝾𝝸𝝰 𝝿𝝸𝞂𝞃𝝴ύ𝝴𝞃𝝴 𝝴ί𝝼𝝰𝝸 𝞃𝝰 𝝻𝝴𝝲𝝰𝝺ύ𝞃𝝴𝞀𝝰 𝞇έ𝝻𝝰𝞃𝝰 𝝿𝝾𝞄 𝝺έ𝝻𝝴 𝞂𝞃𝝾𝝼 𝝴𝝰𝞄𝞃ό 𝝻𝝰ς;

Ότι δεν αξίζουμε, ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε και δεν μπορούμε να κατακτήσουμε τα όνειρά μας. Για μένα το όνειρο είναι το μόνο αληθινό, κι αφού το είδες ανά και ξανά μπορείς και να το κατακτήσεις. Λείπουν μόνο οι φορές που θα το προσπαθήσεις για να το καταφέρεις. Φυσικά και αξίζεις και δεν μπορεί να πει κανένας σε κανέναν το αντίθετο. Ότι ακούς απ τους άλλους πρέπει να έχεις τη διαύγεια να καταλάβεις ότι μιλάνε γι αυτούς κι όχι για σένα. Το λάθος είναι ότι το κάναμε δικό μας, το παίρναμε σαν μία πραγματικότητα και μας αποσυντόνιζε. Ακόμα και σε μικρότερη ηλικία, όταν εξαρτόμαστε από τους γονείς μας νομίζαμε ότι ισχύει ό,τι κι αν μας έλεγαν κι όχι ό,τι πιστεύαμε εμείς για εμάς. Βέβαια σε μικρή ηλικία είναι δύσκολο να καταλάβουμε τη διαφορά και αν το φιλτράρουμε σωστά. Αυτό γινόταν από γενιά σε γενιά δεν φταίνε και αυτοί αλλά εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει αν σπάσουμε αυτή την αλυσίδα. Εγώ πάντως προτρέπω όλους και όλες να συνεχίζουν να ονειρεύονται. Χωρίς όνειρα, χωρίς στόχο και χωρίς υπέρβαση δεν αξίζει να ζω. Δεν μας χρειάζεται μία βολεμένη ζωή.

𝝖𝞅𝝾ύ 𝝿𝝾𝝺𝝺ές 𝞅𝝾𝞀ές 𝝽έ𝞀𝝾𝞄𝝻𝝴 𝞃𝝸 𝝻𝝰ς 𝝹ά𝝼𝝴𝝸 𝝼𝝰 𝝰𝝸𝞂𝝷𝝰𝝼ό𝝻𝝰𝞂𝞃𝝴 𝝹𝝰𝝺ά 𝝲𝝸𝝰𝞃ί 𝝿𝝸𝞂𝞃𝝴ύ𝝴𝞃𝝴 𝝳𝝴𝝼 𝞃𝝾 𝝴𝞅𝝰𝞀𝝻ό𝝵𝝾𝝻𝝰𝝸 𝝹𝝰𝝷𝝶𝝻𝝴𝞀𝝸𝝼ά;

Γιατί μαθαίνουμε κυρίως πιο επιδραστικά μέσα από τις αποτυχίες μας και μέσα από τις πληγές μας. Κι εγώ πολλές φορές τα ήξερα όλα, δεν ήθελα να ακούσω κανέναν κάνοντας του κεφαλιού μου με αποτέλεσμα να φάω τα μούτρα μου. Βέβαια τα δυνατά μαθήματα είναι για τις δυνατές ψυχές. Όσο πιο δύσκολη είναι μία αποτυχία και όσο πιο μεγάλο κρότο κάνει, άλλο τόσο μεγαλύτερο περιθώριο υπάρχει για βελτίωση. Ίσως είναι λίγο δύσκολο να κατανοηθεί αυτό αλλά είναι μία πραγματικότητα.

𝝖𝝼 𝝳𝝴𝝼 έ𝞆𝝾𝞄𝝻𝝴 𝝿ά𝞀𝝴𝝸 𝝰𝝲ά𝝿𝝶 𝞂𝞃𝝶 𝝵𝞈ή 𝝻𝝰ς 𝝿ό𝞂𝝾 𝝴ύ𝝹𝝾𝝺𝝾 𝝴ί𝝼𝝰𝝸 𝝼𝝰 𝝳ώ𝞂𝝾𝞄𝝻𝝴 ή 𝝼𝝰 𝝴𝝹𝞃𝝸𝝻ή𝞂𝝾𝞄𝝻𝝴 𝞃𝝶𝝼 𝝰𝝲ά𝝿𝝶 𝝿𝝾𝞄 𝝻𝝰ς 𝝿𝞀𝝾𝞂𝞅έ𝞀𝝾𝞄𝝼;

Είναι πάρα πολύ δύσκολο, στην ουσία καλούμαστε να ανέβουμε ένα βουνό. Πάρα πολλοί άνθρωποι και δεν έχουν αγαπηθεί ή έχουν έναν λάθος ορισμό μέσα τους για το τι σημαίνει αγάπη. Γράφω και στο βιβλίο μέσα ότι νομίζουμε ότι μας αγαπούσανε και νομίζουμε ότι αγαπούσαμε. Χαρακτηριστικά σε κάποια μαθήματα που κάνω ρωτάω από το 1 έως το 10 πόσο αγαπάς το παιδί σου. Και μου απαντάνε 9 ας πούμε και στην ερώτηση αμέσως μετά πόσο αγαπάνε τον εαυτό τους μου λένε 6. Δεν γίνεται όμως να συμβαίνει αυτό. Πρώτα αγαπάς τον εαυτό σου για μένα στο 10 και μετά δίνεις και μοιράζεις αγάπη δίπλα σου. Το μέτρο της αγάπης μας για έναν άλλο άνθρωπο είναι η αγάπη για τον εαυτό μας. Η αγάπη είναι η θέληση του ανθρώπου να βελτιώσει τον εαυτό του με σκοπό να εμπνεύσει τη βελτίωση κάποιου άλλου ανθρώπου. Δεν λέει κάπου κάνε μου όλα τα χατίρια και τόσα άλλα που κάποιοι τα θεωρούν δεδομένα και έρχονται οι κρούσεις. Η ουσία της αγάπης είναι ο θαυμασμός, ο σεβασμός και η δημιουργικότητα. Χρειάζεται να μπαίνεις σε κίνηση, να υπάρχει δυναμική και ένταση και καθόλου βολική αγάπη όπως τι λέω εγώ.

𝝥𝞈ς 𝝷𝝰 𝝿𝝴𝞃ύ𝞆𝝾𝞄𝝻𝝴 𝝻ί𝝰 𝝹𝝰𝝺ή 𝝰𝝼 ό𝞆𝝸 𝞃έ𝝺𝝴𝝸𝝰 𝝴𝞀𝞈𝞃𝝸𝝹ή 𝞂𝞆έ𝞂𝝶 𝝻𝝴 𝞃𝝾𝝼 𝞂𝞄𝝼ά𝝼𝝷𝞀𝞈𝝿ό 𝝻𝝰ς;

Να γυμνάζομαι, να προσέχω τη διατροφή μου, γενικά να έχω μία καλή φυσική κατάσταση, γενικά να έχω αναπτύξει με την ευρύ έννοια μία ερωτική σχέση με τον εαυτό μου. Γενικά να είμαι παραγωγικός και όταν εγώ νιώθω σεξουαλικά και ερωτικά ενεργός τότε μπορώ να το εκπέμψω αυτό και στον σύντροφό μου. Και αντίστοιχα κι αυτός στον εαυτό του. Να κάνω τη ρουτίνα της εβδομάδας μου με τέτοιο τρόπο που να βρίσκω μία ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική μου ζωή.

𝝙ώ𝞂𝞃𝝴 𝝻𝝰ς 𝟱 𝝻𝝸𝝹𝞀ά 𝘁𝗶𝗽𝘀 𝝼𝝰 𝝻𝝶𝝼 έ𝞆𝝾𝞄𝝻𝝴 𝝰𝞀𝝼𝝶𝞃𝝸𝝹ές 𝞂𝝹έ𝞇𝝴𝝸ς 𝝲𝝸𝝰 𝞃𝝶 𝝵𝞈ή 𝝻𝝰ς.

Ένα είναι για μένα η παρατήρηση και η αυτοπαρατήρηση. Να παρατηρείς χωρίς να κρίνεις. Το δεύτερο είναι αν δεν σ αρέσει κάτι να το αλλάζεις, να μην βάζεις πράγματα κάτω απ το χαλί που λένε. Τρίτον να ελέγχεις το συναίσθημά σου, κι αν δεν σ αρέσει να το αλλάζεις. Τέταρτον μπορούμε να πούμε να επιλέγεις τις μάχες τις οποίες θέλεις να δώσεις, αφήνεις κάποιες απ αυτές χωρίς να συμμετέχεις. Και πέμπτον και τελευταίο, να μην παίρνεις τίποτα προσωπικά, όσα σου λένε να μην ξεχνάς ότι εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις αυτών που τις λένε. Δεν έχουν να κάνουν ούτε με τη ζωή σου ούτε με τις επιλογές σου.

𝝜 𝝿𝝴𝞀ί𝝾𝝳𝝾ς 𝞃𝝶ς 𝝰𝝺𝝺𝝰𝝲ής 𝝻𝝰ς 𝝳𝝸𝝰𝞅έ𝞀𝝴𝝸 𝝰𝝿ό ά𝝼𝝷𝞀𝞈𝝿𝝾 𝞂𝝴 ά𝝼𝝷𝞀𝞈𝝿𝝾;

Έχει να κάνει με την ωρίμανσή μας μέσα από τις εμπειρίες μας και μέσα από τα βιώματά μας. Μπορεί ένας θάνατος κοντινού σε εμάς ανθρώπου να είναι η αιτία της αλλαγής, ή αν αναγκαστούμε να αλλάξουμε εργασιακό περιβάλλον κι αυτό μας επηρεάσει αρκετά. Εξαρτάται από τα γεγονότα και τις δυσκολίες που θα εμφανιστούν μπροστά μας. Το σύμπαν δεν υπολογίζει, σου βάζει πρόχειρο διαγώνισμα και καλείσαι να απαντήσεις και να ανταποκριθείς σε αυτό άμεσα χωρίς να παραδόσεις λευκή κόλλα.

𝝥ό𝞂𝝾 𝞂𝞄𝝼𝝰𝞀𝝿𝝰𝞂𝞃𝝸𝝹ό 𝝴ί𝝼𝝰𝝸 𝝰𝞄𝞃ό 𝞃𝝾 𝞃𝝰𝝽ί𝝳𝝸 𝝰𝞄𝞃𝝾𝝲𝝼𝞈𝞂ί𝝰ς 𝝹𝝰𝝸 𝝰𝝼𝝰𝝹ά𝝺𝞄𝞇𝝶ς 𝞃𝞈𝝼 𝝱𝝰𝝷ύ𝞃𝝴𝞀𝞈𝝼 𝝴𝝿𝝸𝝷𝞄𝝻𝝸ώ𝝼 𝝻𝝰

Είναι πολύ συναρπαστικό και δεν έχει τέλος. Όταν αρχίζεις να ανακαλύπτεις και να επανασυστήνεις τον εαυτό σου μετά τα restart της ζωής που θα κάνεις δεν θα θες και δεν θα μπορείς να γυρίσεις πίσω. Αυτό είναι που αξίζει. Θέλει όμως ταπεινότητα, θέλει να είσαι ανοιχτός στη γνώση και κάθε μέρα να την εκμεταλλευόμαστε για να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα και καινούργιες πτυχές του εαυτού μας.

𝝥ό𝞂𝝾 𝝻𝝴𝝲ά𝝺𝝶 𝝴ί𝝼𝝰𝝸 𝝶 𝝳𝝸𝝰𝞅𝝾𝞀ά 𝞃𝝾𝞄 𝝹𝝾𝝸𝝼𝝾ύ 𝞂𝝰ς 𝞂𝞃𝝶𝝼 𝝰𝞀𝞆ή 𝝻𝝴 𝞃𝝾 𝞃έ𝝺𝝾ς 𝝹ά𝝷𝝴 𝝿𝝰𝞀𝝾𝞄𝞂ί𝝰𝞂𝝶ς / 𝝳𝝸ά𝝺𝝴𝝽ής 𝞂𝝰ς;

Είναι πολύ σημαντικό ότι ο κόσμος ο οποίος αφιερώνει χρόνο για να έρθει σε μία παρουσίαση και να κάνει το βήμα αυτό, έρχεται ήδη ανοιχτός να ακούσει και να πάρει πράγματα από αυτή τη συνάντηση. Το κάνει για να μπορεί αυτά που θα ακούσει να τα καλλιεργήσει αργότερα. Εμείς φροντίζουμε στις παρουσιάσεις μας να ανοίγουμε την καρδιά μας, όλο το πάνελ, να μεταφέρουμε και τις αδυναμίες μας και τους πόνους μας, τις πληγές μας και όσα δύσκολα έχουμε περάσει. Αυτό θεωρώ βοηθάει ευεργετικά για να αναπτυχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα μία ισορροπία και μία συμπάθεια μεταξύ του κοινού και του πάνελ. Υπάρχει έτσι μία οικειότητα και κάποια κοινά βιώματα και προβληματισμοί όπου μέσα από αυτήν την εν συναίσθηση δημιουργείται ένα πιο εύφορο έδαφος για να καλλιεργηθεί νέα γνώση.

#𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴𝗹𝗶𝗳𝗲 #𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴𝗼𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲 #𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵 #𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴 #𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵𝗲𝘀 #𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴 #𝗹𝗶𝗳𝗲𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴 #𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼𝗿𝗶𝗻𝗴 #𝗴𝗿𝗲𝗲𝗸𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺 #𝗴𝗿𝗲𝗲𝗸𝗽𝗼𝘀𝘁 #𝗴𝗿𝗲𝗲𝗸𝗯𝗿𝗮𝗻𝗱 #𝗴𝗿𝗲𝗲𝗸𝗾𝘂𝗼𝘁𝗲𝘀 #𝗴𝗿𝗲𝗲𝗸𝗯𝗹𝗼𝗴𝗴𝗲𝗿 #𝗯𝗲𝘀𝘁𝗺𝗮𝗴𝗮𝘇𝗶𝗻𝗲 #𝗯𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗶𝗲𝘄 #𝗯𝗲𝘀𝘁𝗽𝗲𝗼𝗽𝗹𝗲 #𝗲𝘀𝘁𝗺𝗮𝗴𝗮𝘇𝗶𝗻𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗲 #𝗯𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗶𝗲𝘄𝘀 #𝗯𝗲𝘀𝘁𝗺𝗮𝗴𝗮𝘇𝗶𝗻𝗲𝗹𝗶𝗳𝗲 #𝗯𝗲𝘀𝘁𝗺𝗮𝗴𝗮𝘇𝗶𝗻𝗲𝗴𝗿