Creativity

full of
positivity

Κυριακή
3 Δεκεμβρίου 2023

Οι Topos μέσα απ τη ματιά της Μαρίας Κοκολάκη

𝝡𝝖𝝦𝝞𝝖 𝝟𝝤𝝟𝝤𝝠𝝖𝝟𝝜 / 𝝨𝝪𝝡𝝗𝝤𝝪𝝠𝝤𝝨 – 𝝙𝝞𝝖𝝬𝝚𝝞𝝦𝝞𝝨𝝩𝝦𝝞𝝖 𝝩𝝮𝝢 𝗧𝗢𝗣𝗢𝗦
𝝨𝝪𝝢𝝚𝝢𝝩𝝚𝝪𝝣𝝜 𝗕𝗘𝗦𝗧 𝗠𝗔𝗚𝗔𝗭𝗜𝗡𝗘 / 𝝫𝝚𝝗𝝦𝝤𝝪𝝖𝝦𝝞𝝤𝝨 𝟮𝟬𝟮𝟯

𝝖𝞅𝝾ύ 𝝿έ𝞀𝝰𝞂𝝴 𝝰𝞀𝝹𝝴𝞃ός 𝝹𝝰𝝸𝞀ός 𝝻𝝴 𝝿𝝾𝝺𝝺ά 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝞂𝞃𝝾 𝝴𝝼𝝴𝞀𝝲𝝶𝞃𝝸𝝹ό 𝞃𝝾𝞄ς, 𝝴𝝼𝞃𝞄𝝿𝞈𝞂𝝸𝝰𝝹ή 𝞂𝝹𝝶𝝼𝝸𝝹ή 𝝿𝝰𝞀𝝾𝞄𝞂ί𝝰, 𝝻𝝴𝝺𝞈𝝳ί𝝴ς 𝝿𝝰𝞀𝝰𝝳𝝾𝞂𝝸𝝰𝝹ές 𝝻𝝴 𝝻𝝾𝝼𝞃έ𝞀𝝼𝝴ς 𝝿𝝸𝝼𝝴𝝺𝝸ές 𝝹𝝰𝝸 𝝹𝝾𝝸𝝼ό 𝝿𝝾𝞄 𝝿𝝺έ𝝾𝝼 𝞃𝝾𝞄ς 𝝽𝝴𝞆𝞈𝞀ί𝝵𝝴𝝸, ή𝞀𝝷𝝴 𝝶 ώ𝞀𝝰 𝝼𝝰 𝝲𝝼𝞈𝞀ί𝞂𝝾𝞄𝝻𝝴 𝞃𝝾𝞄ς 𝗧𝗢𝗣𝗢𝗦. 𝝜 Μαρία Κοκολάκη, 𝞂ύ𝝻𝝱𝝾𝞄𝝺𝝾ς / 𝝳𝝸𝝰𝞆𝝴𝝸𝞀ί𝞂𝞃𝞀𝝸𝝰 𝞃𝞈𝝼 𝗧𝗼𝗽𝗼𝘀, 𝞃𝝾 «𝝿𝝰𝝸𝝳ί» 𝞃𝝶ς 𝝷𝝰 𝝺έ𝝲𝝰𝝻𝝴, 𝝻𝝰ς 𝝻ί𝝺𝝶𝞂𝝴 𝝲𝝸𝝰 𝞃𝝶𝝼 𝝳𝝶𝝻𝝸𝝾𝞄𝞀𝝲ί𝝰 𝞃𝝾𝞄 𝝲𝝹𝞀𝝾𝞄𝝿 𝝹𝝰𝝸 𝞃𝝶𝝼 𝞂𝞄𝝼𝝴𝞆ής 𝝿𝝰𝞀𝝾𝞄𝞂ί𝝰 𝞃𝝾𝞄 𝞂𝞃𝝶 𝝻𝝾𝞄𝞂𝝸𝝹ή 𝞂𝝹𝝶𝝼ή 𝞃𝝶ς 𝝚𝝺𝝺ά𝝳𝝰ς. 𝝩𝝾 𝝿𝞀ώ𝞃𝝾 𝞃𝝾𝞄ς ά𝝺𝝻𝝿𝝾𝞄𝝻 𝝿𝝰𝞀𝝾𝞄𝞂𝝸ά𝝵𝝴𝞃𝝰𝝸 𝞃𝝾 𝝡ά𝞀𝞃𝝸𝝾 𝝹𝝰𝝸 𝝴ί𝝼𝝰𝝸 𝝶 𝝹𝝰𝞃ά𝝺𝝺𝝶𝝺𝝶 ώ𝞀𝝰 𝝼𝝰 𝝻ά𝝷𝝾𝞄𝝻𝝴 𝝿𝝴𝞀𝝸𝞂𝞂ό𝞃𝝴𝞀𝝰 𝝲𝝸 𝝰𝞄𝞃𝝾ύς.

𝝥𝝾𝝸𝝾ς 𝝴ί𝝼𝝰𝝸 𝝾 𝝼𝝾𝝼ός/ά 𝞃𝝾𝞄 𝝾𝝼ό𝝻𝝰𝞃𝝾ς 𝗧𝗼𝗽𝗼𝘀;

Μετά από μία πληθώρα ονομάτων, για να βαφτιστεί το συγκρότημα έγινε ένα καλό brainstorming από όλη την ομάδα Topos. Θυμάμαι κατά τη διάρκεια της αναζήτησης ονόματος έπεσε πολύ καζούρα. Τελικά μετά από πολλά αστεία ονόματα και πολύ γέλιο η κειμενογράφος μέσα μου μίλησε και συμφωνήσαμε στο όνομα Topos. Όταν δούλευα στη διαφήμιση δουλειά μας ήταν να βρίσκουμε ιδέες. Όσο πιο καλή ιδέα είχαμε τόσο πιο εύκολα ξεδιπλωνόταν και η διαφημιστική καμπάνια. Έτσι αντιμετωπίστηκε και η εύρεση ονόματος των topos. Πίστεψα στο όνομα ως ιδέα και μετά ξεδιπλώθηκαν όλα. Η αφίσα, το εικαστικό όλα. Μην ξεχνάς ότι τα παιδιά, οι topos είναι καλλιτέχνες οπότε δουλέψαμε πολύ δημιουργικά γύρω από την αρχική ιδέα. Όλα είναι ομαδική δουλειά.

𝝩𝝸 𝞂𝝶𝝻𝝰ί𝝼𝝴𝝸 𝗧𝗼𝗽𝗼𝘀 𝝲𝝸𝝰 𝞂έ𝝼𝝰;

Topos είναι οι ρίζες μας. Αυτή την απάντηση θα βρεις στο λεξικό. Το σχήμα έχει σημείο έμπνευσης την παράδοση αλλά πειραματίζεται με σύγχρονα ακούσματα. Στον πρώτο δίσκο ασχοληθήκαμε με τα παραδοσιακά τραγούδια της Ελλάδας. Και δημιουργήθηκε νέα μουσική εμπνευσμένοι από την παράδοση. Όταν ακούς για παράδειγμα το «της θάλασσας» είναι ένα κομμάτι με ροκ στοιχεία αλλά η μελωδία της φωνής ακολουθεί τον παραδοσιακό δρόμο. Η Έμπνευση ήρθε από το παραδοσιακό στοιχείο αλλά δουλεύτηκε με σύγχρονα ακούσματα, με σύγχρονα όργανα. Στη συνέχεια, σε επόμενα έργα μπορεί η έμπνευση να έρθει από τα Βαλκάνια, από την Ινδία, την Κίνα κλπ. Σε μία πιο ευρεία έννοια topos σημαίνει η καταγωγή μας, οι καταβολές μας. τα ερεθίσματα μας, Αυτό που είμαστε. Άρα μπορεί η καταγωγή αρκετών από την ομάδα να είναι από την Κρήτη αλλά κάποιοι έχουμε ζήσει στο εξωτερικό, κάποιοι υιοθετήσαμε καινούργια στοιχεία. Κάποιοι από εμάς βρήκαμε ενδιαφέρον σε άλλες παραδόσεις. Topos μπορεί να είναι η τοποθεσία, μπορεί να είναι τα πάντα. Αν το καλοσκεφτείς…Όλα είναι topos. Με ενδιέφερε όταν κάποιος ψάξει τη λέξη topos στα αγγλικά να δει ότι σημαίνει ρίζες. Οπότε ο σκοπός επιτεύχθει. Είναι και εύκολο στην προφορά, όλα παίζουν τον ρόλο τους.

𝝩𝝸 𝝻𝝾𝞄𝞂𝝸𝝹ή 𝝰𝝼𝞃𝝸𝝿𝞀𝝾𝞂𝞈𝝿𝝴ύ𝝴𝝸 𝞃𝝾 𝞂𝞄𝝲𝝹𝞀ό𝞃𝝶𝝻𝝰;

Το συγκρότημα είναι new age folk. Κινείται στα λημέρια της Word music αλλά είναι και mainstream. Εμπνέονται από την παράδοση αλλά είναι και ροκ, και ποπ. Η ταυτότητα μουσικά μπορεί να έχει πολλούς δρόμους, όπως εξήγησα και παραπάνω. Μέσα από τον πρώτο δίσκο αποκτούν μια ταυτότητα που φυσικά μουσικά όλο αυτό θα εξελιχθεί στην πορεία και σε άλλα μονοπάτια.

𝝖𝝿ό 𝝿𝝾ύ 𝝻𝝿𝝾𝞀𝝾ύ𝝻𝝴 𝝼𝝰 𝝿𝝾ύ𝝻𝝴 ό𝞃𝝸 έ𝞆𝝾𝞄𝝼 𝝴𝝿𝝸𝞀𝞀𝝾ές 𝝾𝝸 𝗧𝗼𝗽𝗼𝘀;

Η βασική επιρροή των Topos είναι η φύση και η ομορφιά του κάθε τόπου. Τώρα η έμπνευση ήρθε από την Κρήτη και τη νησιώτική ατμόσφαιρα. Ακόμα και από τα ονόματα των τραγουδιών φαίνεται αυτό. Ονόματα όπως …τη θάλασσας …του τόπου …του ήλιου …του ουρανού. Έχουμε βρεθεί όλοι στην Κρήτη, άσχετα αν δεν ζούνε πια όλοι εκεί. Στο σήμερα είμαστε σαν τους νομάδες. Άλλος στην Κρήτη, άλλος στην Αθήνα, άλλος στα Τρίκαλα…Βέβαια πάντα βρίσκεται κοινός χρόνος αρχικά για τα μουσικά μας κοινά ή απλά για να πιούμε ένα καφέ όλοι μαζί.. έστω και διαδικτυακά.

𝝥𝝰𝞀𝝾𝞄𝞂ί𝝰𝞂𝝴 𝝻𝝰ς 𝞃𝝰 𝝻έ𝝺𝝶 𝝹𝝰𝝸 𝝿𝞈ς έ𝝲𝝸𝝼𝝴 𝝶 𝝴𝝿𝝰𝞅ή.

Σωστά η πρώτη επαφή…. Πριν από χρόνια, είχα αναλάβει τη διοργάνωση των εγκαινίων ενός γαλλικού bistro στο Ρέθυμνο. Μετά το τέλος της εκδήλωσης φίλοι μου πρότειναν να πάμε σε ένα νυχτερινό μαγαζί. Και πήγα. Εκεί λοιπόν η τραγουδίστρια τραγούδησε Portishead και το τραγούδι Glory Box. Το αυτί μου αμέσως ευχαριστήθηκε. Μου τράβηξε την προσοχή. Ρωτάω το όνομα και μου λένε Ματθαία Σπιταδάκη, το κρατάω στην άκρη του μυαλού μου και φεύγω. Έμαθα το επόμενο διάστημα ότι με έψαχνε για να μιλήσουμε για δουλειά κι έτσι έγινε η επαφή και εν τέλει ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας. Εκείνη μου πρότεινε και τους μουσικούς που συνεργαζόταν.. Ξεκινήσαμε κάποια live για να δούμε αν ταιριάζουμε. Η Ελένη Αλεξαντωνάκη (πλήκτρα/ μπάσο), ο Φίλιππας Ζεϊμπέκογλου – Müller, ο ντράμερ και ο Αργύρης Έξαρχος ο κιθαρίστας είναι οι μουσικοί που παίζανε ήδη με τη Ματθαία και τελικά και οι άνθρωποι που αποτελούν τους Topos σήμερα μαζί με τη Ματθαία. Είναι όλοι τους πολύ εργατικοί και δημιουργικοί άνθρωποι. Και Φυσικά και πολύ σημαντικό καλά παιδιά. Επίσης στον πρώτο δίσκο προστέθηκε και ο Βαγγέλης Μαμαλάκης που με τη συμβολή του στο λαούτο και τη συμμετοχή του σε συνθέσεις, έβαλε αυτό που λέμε το αλατοπίπερο στην μπάντα. Προσωπικά τον θεωρώ και είναι το έξτρα μέλος της μπάντας.

𝝥𝝰𝞀𝝾𝞄𝞂ί𝝰𝞂𝝶 𝝳ί𝞂𝝹𝝾𝞄;;; 𝝥ό𝞃𝝴 𝝷𝝰 𝝿𝝸ά𝞂𝝴𝝸 𝗧𝗼𝗽𝗼𝘀;

Θα πιάσει τόπο 05 Μαρτίου. Ημέρα Κυριακή είναι η παρουσίαση του πρώτου δίσκου των topos με τίτλο «Όλα σε μια θάλασσα» στη μουσική σκηνή Ilion Plus στην Αθήνα και υπογράφει η FM records. Φυσικά θα έχουμε και special guests δυο εξαιρετικές ερμηνεύτριές -μουσικούς την Αθηνά Ρούτση και τη Γεωργία Νταγάκη που συμμετείχαν σε δύο κομμάτια του Δίσκου. Η Αθηνά με το «Του Ουρανού» και η Γεωργία με το «Της Κρήτης». Και για τις δύο καλλιτέχνιδες τρέφω βαθιά εκτίμηση και τις ευχαριστώ για τη συμμετοχή τους.
Σε αυτό το σημείο να μου επιτρέψεις να ευχαριστήσω την Fm Records που πίστεψε σε εμάς και συνυπέγραψε το όνειρό μας. Ξέρεις όταν η ομάδα σου είναι διάσπαρτη σε όλη την Ελλάδα και έχεις κάποια standards η δουλειά σου γίνεται έργο, αλλιώς δεν γίνεται. Και εμάς ως νεούδια στον κόσμο της Δισκογραφίας μας πήραν από το χεράκι. Προσωπικά να ευχαριστήσω τον κύριο Νίκο Κούρτη, τον ιδιοκτήτη της εταιρείας και φυσικά όλη του την ομάδα!
Την ημέρα της παρουσίασης θα μπορείτε να προμηθευτείτε το cd μας. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω και την ταλαντούχα Κατερίνα Φωτάκη που έκανε τις πανέμορφες εικονογραφήσεις των topos για το cd, και τη βασική μας αφίσα με καρικατούρες. Και φυσικά όλη μας η γραφιστική δουλειά έχει πραγματοποιηθεί από την αγαπημένη φίλη τη Susurrous Design. (Αφίσες/cd/ single cover pages και άλλα). Και φυσικά θα έχουμε και πανέμορφα μπλουζάκια και τσάντες από τον Exarhosprint. Έχουμε δουλέψει πολύ για να έρθει αυτή η μέρα. Και τώρα μετράμε αντίστροφα. Όλα σχεδόν είναι έτοιμα.

𝝥𝝾𝝸𝝾 𝞃𝞀𝝰𝝲𝝾ύ𝝳𝝸 𝝽𝝴𝞆𝞈𝞀ί𝝵𝝴𝝸ς 𝝰𝝿ό 𝞃𝝶 𝝼έ𝝰 𝝳𝝸𝞂𝝹𝝾𝝲𝞀𝝰𝞅𝝸𝝹ή 𝝳𝝾𝞄𝝺𝝴𝝸ά 𝝹𝝰𝝸 𝝿𝝾𝞄 𝝴𝝹𝞅𝞀ά𝝵𝝴𝝸 𝝰𝝿ό𝝺𝞄𝞃𝝰 𝞃𝝾 𝞂𝞄𝝲𝝹𝞀ό𝞃𝝶𝝻𝝰;

Δύσκολη ερώτηση αυτή. (Και τώρα άκου το κλασικό) Είναι όλα παιδιά μου… Νομίζω, το τραγούδι «Του Ουρανού», είναι ένα τραγούδι αγαπημένο, μία συνεργασία με την Αθηνά Ρούτση, ενώ στα παιδιά, τους topos, νομίζω αρέσει το τραγούδι «Του Ανθρώπου» και «Του Ηλιου». Πιστεύω ότι αγαπημένο του κόσμου θα γίνει το «Της Θάλασσας». Ένα πανέμορφο κομμάτι που στηρίζεται στην παραδοσιακή μελωδία αλλά είναι ροκ. Είναι τόσο εύκολο. catchy το τραγούδι που ο κόσμος το αφομοιώνει γρήγορα. Είναι και οι στίχοι που μπορούν να ειπωθούν εύκολα κι έτσι πιστεύω θα έχει την επιτυχία που του αναλογεί. Επίσης και λόγω Κρήτης και λόγω συνεργασίας με τη Γεωργία Νταγάκη δεν μπορώ να παραλείψω το -Όσο βαρούν- τη διασκευή μας «Της Κρήτης» Και το πρώτο single, το «Του τόπου» θα είναι πάντα το πρώτο τραγούδι που γράφτηκε. Και το πρώτο τραγούδι που παίχτηκε στο ραδιόφωνο.
Και φυσικά Θεωρώ ότι το «Της Κύπρου» είναι το αγαπημένο μου outsider. Τελικά σχεδόν όλα τα είπα,..

𝝩𝝸 𝝿𝝸𝞂𝞃𝝴ύ𝝴𝝸ς 𝞃𝝰𝝸𝞀𝝸ά𝝵𝝴𝝸 𝞂𝞃𝝾𝞄ς 𝗧𝗼𝗽𝗼𝘀 𝝾 𝝰𝝲𝝲𝝺𝝸𝝹ός 𝞂𝞃ί𝞆𝝾ς ή 𝝾 𝝴𝝺𝝺𝝶𝝼𝝸𝝹ός;

Εγώ θα σου πω ότι οι Topos μπορούν να τραγουδήσουν σε όλες τις γλώσσες μεταφορικά μιλώντας αφού είναι μουσικοί. Κι αυτό έχει σημασία να σου πω την αλήθεια. Στον 1ο δίσκο επικρατεί ο ελληνικός στίχος. Σε επόμενους είναι πολύ πιθανό να ακούσεις και αγγλικά. Ινδικά, Τούρκικα και άσε τη φαντασία σου να δουλέψει….

𝝩𝝸 𝝴𝞄𝝹𝝰𝝸𝞀ί𝝴ς 𝞂𝝰ς 𝝳ί𝝼𝝾𝝼𝞃𝝰𝝸 𝞂𝞃𝝶𝝼 𝝴𝝿𝝰𝞀𝞆ί𝝰 𝝲𝝸𝝰 𝝵𝞈𝝼𝞃𝝰𝝼ές 𝝴𝝻𝞅𝝰𝝼ί𝞂𝝴𝝸ς 𝝹𝝰𝝸 𝝿ό𝞂𝝾 𝝳ύ𝞂𝝹𝝾𝝺𝝶 𝝴ί𝝼𝝰𝝸 𝝶 𝝿𝞀𝝰𝝲𝝻ά𝞃𝞈𝞂ή 𝞃𝝾𝞄ς;

Όλα είναι θέμα οπτικής, οι δυνατότητες εμφανίσεων είναι εύκολη υπόθεση. Το που και πως είναι το πιο απαιτητικό κομμάτι. Το να φτιάξεις ένα νέο σχήμα, έναν νέο συγκρότημα και να μπορέσεις να το προωθήσεις. Υπάρχει ένα πλαίσιο που για να το σπάσεις και να μπεις μέσα, να πάρεις μερίδιο από την πίτα αυτή θα χρειαστεί καιρός και υπομονή. Αυτό. Σκοπός μου και του συγκροτήματος είναι να κάνουμε τις επαφές που μας αναλογούν τώρα που θα βγει ο δίσκος. Να συμμετέχουν σε κάποια φεστιβάλ είτε Αθήνα και γενικότερα Ελλάδα είτε εξωτερικό είτε στην αγαπημένη μας πόλη το Ρέθυμνο.

𝝤𝝸 𝗧𝗼𝗽𝗼𝘀 𝝳𝝶𝝻𝝸𝝾𝞄𝞀𝝲ή𝝷𝝶𝝹𝝰𝝼 𝞂𝝴 𝝻ί𝝰 𝝿ό𝝺𝝶 ό𝝿𝞈ς 𝞃𝝾 𝝦έ𝝷𝞄𝝻𝝼𝝾. 𝝪𝝿ά𝞀𝞆𝝾𝞄𝝼 𝝿𝝸𝞂𝞃𝝴ύ𝝴𝞃𝝴 𝝴𝞄𝝹𝝰𝝸𝞀ί𝝴ς 𝝲𝝸𝝰 𝝼έ𝝰 𝞂𝞄𝝲𝝹𝞀𝝾𝞃ή𝝻𝝰𝞃𝝰 ό𝝿𝞈ς 𝝾𝝸 𝗧𝗼𝗽𝗼𝘀 𝝲𝝸𝝰 𝝺ί𝝲𝝾 𝝿𝝰𝞀𝝰𝝿έ𝞀𝝰;

Εννοείται υπάρχουν, Οι Topos είναι ένα σχήμα που μπορεί να σταθεί και Ελλάδα και εξωτερικό. Αν υπάρχει μουσικός χάρτης οι topos μπορούν να διαβούν μουσικά ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του χάρτη, Ένα σχήμα πέρα από τις αμέτρητες ώρες προετοιμασίας και την μουσική του εξέλιξη μην ξεχνάς ότι καταθέτει ψυχή. Σε κάθε συναυλία, σε κάθε live.
Πάντως οι Topos ήδη μαζί ή μεμονωμένα παίζουν και εκτός Κρήτης. Αυτό είναι ένα πολύ καλό δείγμα.

𝝥𝝾𝝸𝝾 𝝴ί𝝼𝝰𝝸 𝞃𝝾 𝝹𝝰𝝺𝝺𝝸𝞃𝝴𝞆𝝼𝝸𝝹ό ό𝞀𝝰𝝻𝝰 𝞃𝞈𝝼 𝗧𝗼𝗽𝗼𝘀;

Θα στο πω πολύ απλά. Έχουμε ένα κοινό στόχο όραμα. Την εξέλιξη. Τα παιδιά, οι Topos, όπως και εγώ, θέλουν πρωτίστως να περνάνε καλά. Είναι μία παρέα που όταν περνάει καλά βγάζει και ποιοτικά πράγματα μουσικά. Είναι πολύ καλοί μουσικοί όλοι τους, με μουσική παιδεία και όλοι βιοπορίζονται από τη μουσική. Είτε σε ωδεία, είτε είναι δάσκαλοι μουσικής, είτε με συναυλίες και live. Στην Ελλάδα του σήμερα όποιοι είναι μουσικοί και ζουν από τη μουσική τους θεωρώ νικητές. Και πολύ θαρραλέους. Λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων που έχει ο καθένας χωριστά έχουμε περιορισμένο χρόνο. Αυτό συνεπάγεται σταθερά βήματα αλλά προς τα πάνω. Ότι κι αν σημαίνει αυτό. Έχω μια εικόνα στο μυαλό και την ψυχή μου αλλά την κρατάω για εμένα. Είμαι μια λακωνική ρομαντική ρεαλίστρια.

𝝥𝝸𝞂𝞃𝝴ύ𝝴𝝸ς ό𝞃𝝸 𝝴ί𝝼𝝰𝝸 𝝴ύ𝝹𝝾𝝺𝝾 𝝼𝝰 𝝿ά𝝴𝝸 𝝻𝝿𝞀𝝾𝞂𝞃ά 𝝹𝝰𝝸 𝝲𝝴𝝼𝝸𝝹ά 𝝼𝝰 𝝴𝝽𝝴𝝺𝝸𝞆𝞃𝝴ί 𝝻ί𝝰 𝝼έ𝝰 𝝻𝝿ά𝝼𝞃𝝰 𝞂𝞃𝝶𝝼 𝝚𝝺𝝺ά𝝳𝝰; 𝝪𝝿ά𝞀𝞆𝝾𝞄𝝼 𝝾𝝸 𝞄𝝿𝝾𝝳𝝾𝝻ές;

Λέξεις όπως Ελλάδα και Δισκογραφία είναι συνώνυμα της δυσκολίας στο μουσικό λεξικό του Μπαμπινιώτη… Τι εννοώ. Είμαι περήφανη που είμαι Ελληνίδα και αγαπώ την Ελλάδα. Ζούμε σε μία τόση μικρή κουκίδα που έχει δεχτεί πολύ ταλαιπωρία. Για το γεωγραφικό μας μέγεθος κρατάμε…Για το πολιτισμικό μας μέγεθος δεν κρατάμε… Εδώ ξεκίνησε η δημοκρατία και ο πολιτισμός, αλλά ούτε το ένα βλέπω να ανθίζει ούτε το άλλο. (Μην παρεξηγηθώ υπάρχει πολύ ταλέντο και φρέσκοι μουσικοί στον Ελλαδικό χώρο αλλά το σύστημα δεν τους βοηθάει). Όμως σαν χαρακτήρας είμαι πολύ επίμονη και ό,τι έχω βάλει στο μυαλό μου το έχω καταφέρει και θέλω και οι Topos να φτάσουν εκεί που τους αξίζει, γιατί πολύ απλά αξίζουν. Για παράδειγμα το ελληνικό ραδιόφωνο είναι απροσπέλαστο. Ευτυχώς όμως ανακαλύφθηκε το spotify και «διογκώθηκε» η μουσική. Το ραδιόφωνο είναι ένα στοίχημα κι ελπίζω να το κερδίσουμε κάποια στιγμή.
Επίσης δεν είμαστε πλούσιοι. Η δισκογραφία και ότι συνεπάγεται αυτή είναι ακριβό σπορ. Όμως πάντα υπάρχουν εναλλακτικές. Αρκεί να τις σκεφτείς! Και να δουλέψεις. Όταν πιστεύεις σε αυτό που κάνεις θα κάνεις και άλλους να πιστέψουν σε αυτό. Εδώ και αρκετό διάστημα έχουμε την Cretan Kings (εξαιρετική κρητική μπύρα) στο πλευρό μας σε σημαντικά μας βήματα. (συνυπογράφει το videoclip tou topou/ υποστηρίζει μουσικές βραδιές μας κ.α.) Μπύρα από την Κρήτη! Σχήμα από την Κρήτη! Επίσης έχουμε την ANEK Lines και Blue Star Ferries να μας ανεβοκατεβάζει στην Κρήτη! Και πολλούς φίλους που μας υποστηρίζουν σε αυτό το ταξίδι μας (Home Seaside/ ExarhosPrint / Hasika/ Agigma Holistic Therapies/ Thea Thalassa, Eclectic Soiree, Susurrous Design κ.α. ). Όλοι οι παραπάνω και άλλοι τόσοι έχουν υποστηρίξει το ξεκίνημα μας…για να πιάσει topos.

𝝡ί𝝰 𝝰𝝿ό 𝞃𝝸ς 𝝿𝝸𝝾 𝝴𝝻𝝿𝝼𝝴𝞄𝞂𝝻έ𝝼𝝴ς 𝝱𝞀𝝰𝝳𝝸ές 𝝰𝝼 𝝹𝝰𝝸 𝝳𝝴𝝼 ή𝞃𝝰𝝼 𝗧𝗼𝗽𝗼𝘀 𝞂𝞃𝝾 𝟭𝟬𝟬% ή𝞃𝝰𝝼 𝝶 𝝿𝝰𝞀𝝾𝞄𝞂ί𝝰 «𝞂𝞃𝝰 𝝻𝝿𝝰𝝺𝝹ό𝝼𝝸𝝰» 𝞃𝝾𝞄 𝝢𝝰𝞄𝝿𝝶𝝲𝝴ί𝝾𝞄, 𝞂𝞃𝝾 𝝦έ𝝷𝞄𝝻𝝼𝝾. 𝝩𝞀ί𝝰 𝝻𝝿𝝰𝝺𝝹ό𝝼𝝸𝝰, έ𝝼𝝰ς 𝝻𝝾𝞄𝞂𝝸𝝹ός 𝞂𝝴 𝝹𝝰𝝷έ𝝼𝝰 𝝰𝝿ό 𝝰𝞄𝞃ά, 𝝹𝝸 𝝰𝝿ό 𝝹ά𝞃𝞈 𝝾 𝝹ό𝞂𝝻𝝾ς 𝝼𝝰 𝝹ά𝝷𝝴𝞃𝝰𝝸 𝝹𝝰𝝸 𝝼𝝰 𝝰𝝿𝝾𝝺𝝰𝝻𝝱ά𝝼𝝴𝝸 𝝻𝝾𝞄𝞂𝝸𝝹ή. 𝝥𝞈ς ή𝞀𝝷𝝴 𝝰𝞄𝞃ή 𝝶 𝝸𝝳έ𝝰, έ𝞆𝝴𝝸 𝝽𝝰𝝼𝝰𝝲ί𝝼𝝴𝝸 𝝹𝝸 𝝰𝝺𝝺𝝾ύ;

Ναι δεν έπαιξαν ως Topos, αλλά έπαιξαν μουσικοί των Topos. Φέτος η σύνθεση ήταν ως εξής: Ο Αργύρης Έξαρχος (κιθάρα topos), η Ματθαία Σπιταδάκη (φωνή topos) και η Αριάδνη Βαλσάμη (φωνητικά). Είπαν αρκετά τραγούδια των Topos σε αυτό το event #stabalkonia. Είναι νομίζω η 5η χρονιά που κάνουμε stabalkonia. Έχει γίνει θεσμός. Όλο αυτό ξεκίνησε από ένα brainstorming ανάγκης. Δηλαδή ή θα ακυρώναμε ένα Λάιβ η θα βρίσκαμε τρόπο να γίνει. Και όπως το συζητάγαμε με τον ιδιοκτήτη, τον Γιώργο Πλουμίδη κοιτάζω πάνω. Και βλέπω τα μπαλκόνια. Και πετάω την ιδέα. Ο Γιώργος πάντα πρωτοπόρος συμφώνησε κι έτσι ξεκίνησε o θεσμός #stabalkonia. Βέβαια οι Topos φέτος έπαιξαν στo Φεστιβάλ Κρητικής Διατροφής στον πανέμορφο κήπο Ρεθύμνης, στο Θεατρο Μυθωδία ( Γεράνι Ρέθυμνο) και στο Κλειδί (Ηράκλειο), Βραδιές στολίδια. Μία μία. Ένα από τα «χούγια» μου είναι να βρισκω ιδιαίτερους χώρους ή καταστάσεις όπως #stabalkonia, το Μυθωδία (από τις πρώτες εμφανίσεις στο θέατρο) ή το κλειδί (μαγικό φυσικό αμφιθεάτρο) η την πρόσφατη μου ανακάλυψη που ελπίζω να βρεθούμε σύντομα εκεί. Ένα μαγευτικό μέρος στην Παύλιανη το Casa de Papel.

𝝥ά𝝼𝞃𝞈ς 𝝶 𝝰𝝼𝞃𝝰𝝺𝝺𝝰𝝲ή 𝝴𝝼έ𝞀𝝲𝝴𝝸𝝰ς 𝝻𝝴𝞃𝝰𝝽ύ 𝝻𝝾𝞄𝞂𝝸𝝹𝝾ύ 𝝹𝝰𝝸 𝝰𝝹𝞀𝝾𝝰𝞃ή 𝝴ί𝝼𝝰𝝸 𝝹𝝸𝝼𝝶𝞃ή𝞀𝝸𝝾ς 𝝳ύ𝝼𝝰𝝻𝝶 𝝲𝝸𝝰 έ𝝼𝝰 𝞂𝞄𝝲𝝹𝞀ό𝞃𝝶𝝻𝝰. 𝝤𝝸 𝗧𝗼𝗽𝗼𝘀 𝝴ί𝝼𝝰𝝸 έ𝞃𝞂𝝸;

Μόνο έτσι θα μπορούσαν να υπάρχουν, «κατάθεση ψυχής» λέγαμε νωρίτερα. Θα το δείτε και τώρα στις 05 Μαρτίου στην παρουσίαση του δίσκου. Μπορεί να έχουν εμπειρία ως μουσικοί αλλά η δική τους δισκογραφία είναι κάτι νέο που τους μεταμορφώνει, υπάρχει μία ενέργεια που μεταδίδεται στον κόσμο και αποτελεί την κινητήριο δύναμη. Οι topos γίνονται δίαυλοι επικοινωνίας. Είναι αναπόφευκτο. Έχουν καρδιά και χτυπάει. Μην ξεχνάς ότι η μουσική είναι παγκόσμια γλώσσα. Και αρχαία. Όταν είσαι ανοιχτός να επικοινωνήσεις πράγματα με όλο σου το είναι, θα δώσεις και θα πάρεις και αυτό θα φανεί και θα εκτιμηθεί.

𝝤𝝸 𝗧𝗼𝗽𝗼𝘀 𝝴ί𝝼𝝰𝝸 𝝴𝝻𝝻έ𝞂𝞈ς 𝝿𝝺𝝶𝝼 𝞂𝝰𝞅ώς έ𝝼𝝰 𝝳𝝶𝝻𝝸𝝾ύ𝞀𝝲𝝶𝝻𝝰 𝞂𝝾𝞄, 𝝻ί𝝰 𝝸𝝳έ𝝰 𝝿𝝾𝞄 𝞄𝝺𝝾𝝿𝝾𝝸ή𝝷𝝶𝝹𝝴. 𝝩𝝸 𝞂𝝹𝝴𝞅𝞃ό𝞂𝝾𝞄𝝼 ό𝞃𝝰𝝼 𝝰𝝿𝝾𝞅ά𝞂𝝸𝞂𝝴ς 𝝼𝝰 𝝲ί𝝼𝝾𝞄𝝼 𝝰𝝿ό 𝝸𝝳έ𝝰 𝞂𝞄𝝲𝝹𝞀ό𝞃𝝶𝝻𝝰;

Είχα γνωρίσει μία κοπέλα από τη Νορβηγία. Την Τερέζα, που έχει μία εταιρεία branding που συνεργάζεται με μεγάλα μουσικά ονόματα. Είχε έρθει μαζί μου σε ένα λαιβ των παιδιών, ενθουσιάστηκε και με ρώτησε: Αυτά τα παιδιά γιατί δεν έχουν κάνει δίσκο ακόμα;; Εγώ είχα ακόμα την νοοτροπία που να πάμε να μπλέξουμε εκεί έξω στον κόσμο της δισκογραφίας, δεν το είχα καν στο μυαλό μου. Εκείνη πίστεψε πολύ σε εμένα και εγώ στα παιδιά, Και το ένα έφερε το άλλο. Όλα σε αυτή τη ζωή είναι domino. Σε όλο αυτό το μονοπάτι, η Τερέζα με καθοδήγησε, ήταν πολύ υποστηρικτική. Εκείνη είχε εμπειρία στη δισκογραφία με πρότυπα εξωτερικού. Φυσικά έριξα την ιδέα στα παιδιά της μπάντας και σύντομα βρεθήκαμε να ψάχνουμε όνομα του σχήματος. Πιστεύω στην ομαδικότητα, ο καθένας κάνει αυτό που του αναλογεί και όλοι μαζί τα καταφέρνουμε. Όλα είναι ομαδική δουλειά. Είμαι team player!

𝝩𝝸 𝝼𝝰 𝝿𝝴𝞀𝝸𝝻έ𝝼𝝾𝞄𝝻𝝴 𝝰𝝿ό 𝞃𝝾𝞄ς 𝗧𝗼𝗽𝗼𝘀 𝞂𝞃𝝾 𝝻έ𝝺𝝺𝝾𝝼;

Περιμένουμε να μπορούν να κινηθούν μουσικά παντού. Από Ρέθυμνο μέχρι και το Περού που λέει ο λόγος. Όπου μπορούν να γίνουν πράγματα να είμαστε εκεί. Μετά την παρουσίαση του δίσκου θα γίνουν κάποια Live σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μας ενδιαφέρει όμως το γκρουπ να πάει και στο εξωτερικό, σε διάφορα φεστιβάλ. Αυτό είναι το ζητούμενο και ο στόχος εκτός των άλλων. Στο φεστιβάλ της Νορβηγίας ας πούμε μας ταιριάζει και είναι στόχος.
𝝚ύ𝞆𝝾𝝻𝝰𝝸 𝝹ά𝝷𝝴 𝝴𝝿𝝸𝞃𝞄𝞆ί𝝰 𝞂𝞃𝝾 𝞂𝞄𝝲𝝹𝞀ό𝞃𝝶𝝻𝝰 𝝹𝝰𝝸 𝞂𝝴 𝝴𝞂έ𝝼𝝰 𝝿𝝾𝝺𝝺ές 𝞄𝝿𝝾𝝻𝝾𝝼ές 𝞂𝝴 ό,𝞃𝝸 𝝹ά𝝼𝝴𝝸ς.

#𝗯𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗶𝗲𝘄 #𝗯𝗲𝘀𝘁𝗺𝗮𝗴𝗮𝘇𝗶𝗻𝗲 #𝗯𝗲𝘀𝘁𝗺𝗮𝗴𝗮𝘇𝗶𝗻𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗲 #𝗯𝗲𝘀𝘁𝘁𝗼𝗽𝗼𝘀 #𝗯𝗲𝘀𝘁𝗺𝗮𝗴 #𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗶𝗲𝘄 #𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗶𝗲𝘄𝗰𝗿𝗲𝘁𝗲 #𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗶𝗲𝘄𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽 #𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗶𝗲𝘄𝘁𝗼𝗽𝗼𝘀 #𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗶𝗲𝘄𝗿𝗲𝘁𝗵𝘆𝗺𝗻𝗼 #𝘀𝗶𝗻𝗴𝗲𝗿𝘀 #𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽 #𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 #𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗺𝘂𝘀𝗶𝗰 #𝗺𝘂𝘀𝗶𝗰 #𝘁𝗿𝗮𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 #𝘁𝗿𝗮𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗺𝘂𝘀𝗶𝗰 #𝘁𝗿𝗮𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽 #𝘁𝗿𝗮𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗺𝘂𝘀𝗶𝗰 #𝗯𝗲𝘀𝘁𝗺𝗮𝗴𝗮𝘇𝗶𝗻𝗲𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗶𝗲𝘄 #𝗲𝘀𝘁𝗺𝗮𝗴𝗮𝘇𝗶𝗻𝗲𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗶𝗲𝘄𝘀